Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kultur- och utbildningsnämnden

Här hittar du kultur- och utbildningsnämndens äldre kallelser och protokoll. Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg

Är du intresserad av äldre kallelser eller protokoll, kontakta kultur- och utbildningsnämndens kansli, telefon 0530-181 17.

Kallelser

pdf 2021-12-15

pdf 2021-12-15 Översikt händelser

pptx 2021-12-15 Arbetsmiljöenkät

pdf 2021-12-15 Intern Kontrollplan 2022

pdf 2021-12-15 Jämförelse Elevpeng 22 nämnd bilaga 1

pdf 2021-12-15 Statens skolverks författningssamling 2021 bilaga 2


pdf 2021-11-17


pdf Bilaga 2021-11-17 Elevenkät hösttermin 2021


pdf 2021-10-20


pdf Bilaga 2021-10-20 Uppföljande granskning av samverkan kring barn som riskerar att fara illa rapport

pdf Bilaga 2021-10-20 Förslag taxor och avgifter 2022

pdf Bilaga 2021-10-20 Elev- och barnkullsutveckling


pdf 2021-09-22


pptx Bilaga 2021-09-22 Väpnat våld i skolan

pptx Bilaga 2021-09-22 Prognos 2 delår KUN 2021-09-15

pdf Bilaga 2021 09 22 KUN delårsbokslut 2021 prognos 2 augusti enheter

pdf Bilaga 2021-09-22 KUN delårsbokslut 2021 augusti nämnd

pdf Bilaga 2021-09-22 KUF mål planering aktiviteter 2021


pdf 2021-08-25


pdf Bilaga 2021-08-25 Dokumenthanteringsplan för utbildningsväsendet förslag

pdf Bilaga 2021-08-25 Verksamhetsberättelse 2020-2021

pdf Bilaga 2021-08-25 Måluppfyllelse riket Mellerud 2021

pptx Bilaga 2021-08-25 Måluppfyllelse Rådaskolan

pptx Bilaga 2021-08-25 Examensstatistik Dahlstiernska 2020-2021


pdf 2021-06-23


pdf Bilaga 2021-06-23 Utvärdering utbildningsskulden


pdf 2021-05-26


pdf Bilaga 2021-05-26 Prognos 1 2021 nämndsnivå 2021-05-20 v2

pdf Bilaga 2021-05-26 Prognos 1 2021 alla enheter 2021-05-20 v2

pdf Bilaga 2021-05-26 Budget KUN 2022 2021-04-14


pdf 2021-04-21


pdf 2021-03-24


pdf Bilaga 2021-03-24 Måltidspolicy 2021

pdf Bilaga 2021-03-24 Patientsäkerhetsberättelse 2020

pdf Bilaga 2021-03-24 Revisionsrapport personal- och kompetensförsörjning


pdf 2021-02-24


pdf Bilaga 2021-02-24 Mål och aktiviteter 2021

docx Bilaga 2021-02-24 Bokslut 2020 KUN alla enheter


pdf 2021-01-27

Sidan uppdaterades 15 oktober 2021