Skolskjutsar

Skolbuss

Välkommen till läsår 2022-2023. Från och med vecka 26 och framåt har alla föräldrar fått ett informationsbrev via e-mail eller post. I brevet finns information om elevens skolskjutstider och hållplats.

Har du inte fått något informationsbrev om skolskjuts, kontakta Gunnar Karlsson på telefon 0530-181 83 eller gunnar.karlsson@mellerud.se.

Kommunen har sett över alla rutter och hållplatser och anpassat dem efter detta läsårs elever. Observera att det kan innebära andra hållplatstider för dig som åkt tidigare läsår. Detta har skett i samarbete med Taxi Dalsland och Buss i Väst.

Om du undrar över elevens hållplats ligger kan du gå in på vår digitala webbplats på kommunens hemsida via Genvägar - Skolskjutsar. Välj er skola, och sedan den rutt du tilldelats. Annan information hittar ni via kommunens Startsida/Skola och barnomsorg/Skolskjutsar där det finns mer information och olika blanketter.

Prata med ert barn om att:

  • Alla elever SKA använda säkerhetsbälte i bussen.
  • Stå på rätt sida av vägen när bussen kommer.
  • Var vid hållplatsen i god tid.
  • Använda reflexväst under den mörka årstiden.
  • Vid avstigning stå kvar vid hållplatsen tills bussen åkt i väg.

Alla bussar är utrustade med bälte, och alla elever SKA använda bälte oavsett restid enligt Trafikförordningen
4 kap. 10-10 d §§ (1998:1276) Detta är för ditt barns säkerhet.

Vår önskan är att alla elever använder reflexvästar, både för sin egen, men också för chaufförernas och andra trafikanters skull. Om ditt barn saknar väst, finns det västar att hämta på Medborgarkontoret.

Melleruds kommuns avtalspartner Buss i Väst har överlåtit det administrativa ansvaret till Taxi Dalsland. Samma avtalsregler gäller även för dessa fordon.

Fordon 1 Kerstin Åkerblom 073-992 41 82
Fordon 2 David Ûnal 0728-46 10 00
Fordon 3 Kjell Åkerblom 070-359 42 01
Fordon 4 Åsa Henriksson 073-656 77 56
Fordon 5 Danny Schepers 076-117 63 35
Fordon 6 Roger Åhbom 070-625 19 22
Fordon 7 Sven-Olof Nilsson 070-920 53 54
Fordon 8 Anders Bergqvist 070-982 80 20
Fordon 9 Lars-Göran Johansson 070-625 19 20

 

Sidan uppdaterades 18 april 2023