Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Skolskjutsar i Melleruds kommun 2017-2018

Välkommen till ett nytt läsår. Från och med vecka 26 och framåt har alla föräldrar fått ett informationsbrev via e-mail eller post. I brevet finns information om elevens skolskjutstider och hållplats.

Har du inte fått något informationsbrev om skolskjuts, kontakta Helen Hansson på telefon 0530-182 57 eller helen.hansson@mellerud.se.

Kommunen har sett över alla rutter och hållplatser och anpassat dem efter detta läsårs elever. Observera att det kan innebära andra hållplatstider för dig som åkt tidigare läsår. Detta har skett i samarbete med Taxi Dalsland och Buss i Väst.

Om du undrar över elevens hållplats ligger kan du gå in på vår digitala webbplats på kommunens hemsida via Genvägar - Skolskjutsar. Välj er skola, och sedan den rutt du tilldelats. Annan information hittar ni via kommunens Startsida/Skola och barnomsorg/Skolskjutsar där det finns mer information och olika blanketter.

Prata med ert barn om att:

  • Stå på rätt sida av vägen när bussen kommer.
  • Var vid hållplatsen i god tid.
  • Använda reflexväst under den mörka årstiden.
  • Vid avstigning stå kvar vid hållplatsen tills bussen åkt i väg.

Vår önskan är att alla elever använder reflexvästar, både för sin egen, men också för chaufförernas och andra trafikanters skull. Om ditt barn saknar väst, finns det västar att hämta på Medborgarkontoret.

Melleruds kommuns avtalspartner Buss i Väst har överlåtit det administrativa ansvaret till Taxi Dalsland. Samma avtalsregler gäller även för dessa fordon.

Fordon 1 Birgitta Hultkvist 073-084 64 80
Fordon 2 David Ûnal 072-846 10 00
Fordon 3 Erling Larsson 070-357 39 57
Fordon 4 Åsa Henriksson 073-656 77 56
Fordon 5 Mats Larsson 076-838 16 65
Fordon 6 Roger Åhbom 070-625 19 22
Fordon 7 Lars Lignell Öberg 076-270 20 11
Fordon 8 Kjell Åkerblom 070-359 42 01
Fordon 9 L-G. Johansson 070-625 19 20

 

Kontakta oss

Skolskjutsansvarig:
Helen Hansson
Telefon: 0530-182 57
E-post: helen.hansson@mellerud.se
Använd i första hand e-posten.

Länkar

Skolskjutsrutter Länken öppnas i ett nytt fönster
(Kräver Microsoft Silverlight är installerat)Sidan uppdaterades 31 oktober 2017
Siffra