ABC Föräldraträffar

De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur hanterar vi bråk och protester? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar. ABC ger föräldrar till barn 3–12 år verktyg att hantera dessa situationer och stärka relationen till sina barn.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att barn ska växa upp till trygga och självständiga individer. Det är det som ABC (Alla barn i centrum) gruppträffar handlar om.

ABC består av fyra gruppträffar på 2,5 timmar vardera. Träffarna har olika teman och leds av utbildade gruppledare. Varje grupp har 10 deltagare som alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med barnen. Det kostar inget att vara med.

Träffarnas innehåll

1.Visa kärlek

Hur vill vi vara som föräldrar?

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

2.Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

3.Visa vägen

Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan vi hantera ilska? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

4.Välja strider

Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och enkla övningar om konflikthantering.

Anmäl dig här

Här kan du anmäla dig till aktuella kursstarter.

Anmäl dig till ABC

Mer information om ABC

I filmen nedan får du reda på mer om ABC. Den är framtagen av Ipsykologi, institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykologi på Karolinska Institutet.

Öppna förskolan
Carina Fredriksson
Telefon: 070-260 07 79
Älvanhuset, PD Lundgrensgatan 11
Mellerud

Sidan uppdaterades 13 oktober 2022