Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Organisationsschema förvaltningar

Förvaltningsorganisation

Textförklaring av den schematiska bilden över den kommunala tjänstemannaorganisationen

Det är de folkvalda politikerna som beslutar vad det ska satsas på i kommunen. Beslut om verksamheterna tar i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och i de olika nämnderna.
När besluten är tagna är det sedan kommunens olika förvaltningar som får i uppdrag att genomföra och förverkliga besluten.

Kommunens förvaltningar arbetar med att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Verksamheten ska tillgodose kollektiva och till sin natur standardiserade behov genom exempelvis eldistribution, renhållning, busstrafik och idrottsarenor.

Kommunens tjänster ska tillhandahållas enligt det som kallas självkostnadsprincipen. Detta innebär att kommunen får bedriva näringsverksamhet men den ska drivas utan vinstsyfte och syftet ska vara att tillhandahålla allmännyttiga tjänster.

De som arbetar i förvaltningarna är anställda av Melleruds kommun.


Sidan uppdaterades 12 september 2018