Avfall och återvinning

I Melleruds kommun så ansvarar Renhållningsenheten för avfall och återvinning. 

Hämtning av hushållsavfall och slamsugning görs av vår externa entreprenör, Ragn-Sells, på uppdrag av kommunen. Våra team på offentlig renhållning ser till att soptunnor töms och nedskräpning plockas upp på offentliga platser. Detta inkluderar även återvinningsstationer, men ansvaret och tömning av containrarna sköts av FTI. På återvinningscentral Hunnebyn hjälper vårt team er att sortera rätt bland grovavfall och farligt avfall.

Under vanliga frågor finns det snabba svar på det mesta, samt länkar till sidor för mer information.

 

Sophämtning av hushållsavfall

Den normala hämtningsintervallen för hushållssopor är var 14e dag i Melleruds kommun. Vill du ha längre intervall måste du kunna hantera din egen kompost. För att få det ska du ansöka till Dalslands miljö- och energiförbund. Läs mer om sophämtningsalternativ under sophämtning – hushållsavfall.

Sophämtning sker även på röda dagar 2023, förutom julveckan (v.52) och nyårsveckan (v.1). Läs mer under inkörning röda dagar.

Sophämtningsdagar

Ta snabbt och enkelt reda på vilka sophämtningsdagar du har genom att klicka på denna länk Digitala tjänster för vatten, avlopp och renhållning och logga in med ditt bank-ID. Detta funkar för både permanentbostäder och fritidsbostäder.

Sidan uppdaterades 27 september 2023