Melleruds vattentorn med moln i bakgrunden

Aktuellt

Nyheter

Karta

Vattenledningen är nu lagad och vattnet är tillbaka hos berörda abonnenter. När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma i ledningarna p.g.a. turbulens. Låt då ert kallvatten spola tills det åter blir klart!

Publicerad 20 september 2023

Karta

Melleruds kommuns VA-enhet kommer att utföra omläggning av ledningar på Norra Kungsgatan och cirkusplatsen i Mellerud, arbetet startar vecka 34 och pågå i cirka 9 veckor.

Publicerad 18 augusti 2023

Publicerad 7 juni 2023

Allegatan

Melleruds kommuns VA-enhet kommer att utföra omläggning av vattenledningar på Allégatan i Mellerud, arbetet beräknas att starta 15 maj och pågå i cirka 4 veckor.

Publicerad 5 maj 2023
Sidan uppdaterades 12 september 2023