Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Installera eldstad

Eld

Om du ska installera en ny eller väsentliga ändra en eldstad/rökkanal så behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden.

Startbesked och slutbesked

När kommunen har fått din anmälan och kontrollerat dina uppgifter får du ett startbesked. Ett startbesked för att få påbörja installationen får du i normalfallet inom två veckor. Det är först då som du har rätt att påbörja installationen/ändringen. 

Installationsbesiktning

När eldstaden är installerad ska du låta en skorstensfejarmästare (sotare) göra en installationsbesiktning.

Besiktningsprotokollet och kontrollplanen skickas sedan till kommunen.

Slutbesked

När kommunen fått in ett godkänt besiktningsprotokoll samt kontrollplan kan ett slutbesked utfärdas och skickas till dig. Det är först när du fått det som du får börja använda eldstaden.

Avgift

Att göra en anmälan av eldstad/rökkanal kostar 910 kronor 
(2018 års taxa).

Om du vill installera en ny eldstad (braskamin, öppen spis, etc. och/eller skorsten/rökkanal så ska du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett och/eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion. 

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att utröna förutsättningarna för installationen. 

Om du vill byta ut din befintliga eldstad så ska du göra en anmälan om:

  • Den nya eldstaden är tyngre
  • Om bytet medför murningsarbete/konstruktionsändringar
  • Om du ska använda ett annat bränsleslag
  • Effekten ändras
  • Du sätter in en spiskassett i en öppen spis

Dessa handlingar ska finnas med när du ansöker om anmälan eldstad:

  • Ansökan ej bygglovspliktig åtgärd – skriftlig blankett med underskrift. Blankett finner du här.
  • Planritning – redovisning av eldstadens placering i byggnaden.
  • Teknisk beskrivning – information om vilken typ av eldstad/rökkanal som ska installeras.

 

Om du även ska installera ny rökkanal ska dessa handlingar även finnas:

  •  Sektionsritning – ”genomskärning” där rökkanalens dragning syns.
  •   Fasadritning – redovisning av skorstenens utformning.

 

Alla ritningar ska vara skalenliga 1:100, där en centimeter på ritningen är en meter i verkligheten.

Handlingarna lämnas in på Medborgarkontoret, Storgatan 13, Mellerud, eller skickas till:

Melleruds kommun
Plan- och byggenheten
464 80 Mellerud


Sidan uppdaterades 3 augusti 2020