Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter och taxa

Exempel på avgifter vid nybyggnad enbostadshus, ansökan strandskyddsdispens samt installation eldstad.

Klicka här för att komma till taxan

OBS!
Priser kan variera stort, detta är bara exempel

Enligt 2022 års taxa

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2022
Bygglovavgift 4 mPBB x OF x HF1 x N 48,3 x 8 x 24 x 0,8 7 418,88
Startbesked 5 mPBB x OF x HF2 x N 48,3 x 8 x 28 x 0,8 8 665,36
Situationsplan 2 Tidsersättning 800 x 2 1 600
Utstakning 2 Tidsersättning 800 x 4 3 200
Lägeskontroll Moms 25 % 2 Tidsersättning 800 x 2 1 600 + 400
      Total avgift 22 874,24*

*Förutsättningar för exempel
mPBB 2022 = 48,3
OF = 8 (enligt tabell 1, Plan- och bygglovstaxa 2022)
N = 0,8 (då kommunen har färre invånare än 20 000)
HF1 = 24 (enligt tabell 4, Plan- och bygglovstaxa 2022)
HF2 = 28 (enligt tabell 5, Plan- och bygglovstaxa 2022)

Exempel på beräkning av planavgift för 2022
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006*
mPBB x BYA x N1=planavgift
48,3 x 160 x 0,59 = 4 559,52 kronor
*Förutsättningar för exempel
mPBB 2022 = 48,3
BYA = 160 kvm
N1 = 0,59 (enligt tabell 8, Plan- och bygglovstaxa 2022)

OBS!
Priser kan variera stort, detta är bara exempel

Kostnad för strandskyddsdispens år 2022 är enligt tabell

Typ av besked Avgift
Strandskyddsdispens för ny- och tillbyggnad över 50 kvm BYA

200 x mPBB x N (7 728 kr)

alt. tidsersättning 

(dock minst 200 x mPBB x N)

Strandskyddsdispens för ny- och tillbyggnad 16–50 kvm BYA samt alla andra övriga åtgärder

200 x mPBB x N x N (6 182,4 kr)

alt. tidsersättning

(dock minst 200 x mPBB x N x N)

Strandskyddsdispens för ny- och tillbyggnad 0–15 kvm BYA

200 x mPBB x 0,5 (4 830 kr)

alt. tidsersättning

(dock minst 200 x mPBB x 0,5)

Strandskyddsdispens avslag

Tidsersättning dock minst 200 x mPBB x 0,5

Strandskyddsdispens avvisande

Tidsersättning 2 timmars arbete

I anmälan eldstad räknas även spiskassett, braskamin, öppen spis, vedpanna etc.

966 kronor (2022)

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Sidan uppdaterades 27 januari 2022