Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygga, bo, miljö och trafik

Mellerud erbjuder dig ett brett utbud av boendeformer i skiftande miljöer. Här hittar du information om hur du söker bostad, vad som krävs att få bygglov, hur du kan minska dina energikostnader och hur det fungerar med parkering. Du får även information om hur Melleruds kommunala service, såsom sophämtning och avlopp med mera, fungerar.

Bygglov, plan- och fastighetsfrågor
Information om bygglov, plan- och fastighetsfrågor.
Flytta till Mellerud
Information till dig som tänker flytta till Mellerud.
Gata, park och trafik
Information om gator, vägar, parker och trafik.
Miljö
Här kan du läsa om miljöarbetet i Melleruds kommun. Melleruds kommun samordnar miljöarbetet genom Dalslands Miljö- och energiförbund.
Vatten och avlopp
Information om vatten och avlopp i Melleruds kommun.
Avfall och återvinning
Information om hämtningsdagar, sortering av hushållsavfall, återvinningsstationer, återvinningscentral med mera.
Bredband
Information om bredbandsutbyggnaden och fiberföreningar i Melleruds kommun.
ByggaBo
Information om mässan ByggaBo.

 

Kontakt Bygga och bo
Kontakta oss

Bostadsanpassning
Telefon: 0530-181 75
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se

 

Plan- och byggenheten
Telefon: 0530-181 66
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se

 

Gata/Park-enheten
Telefon: 0530-183 94
E-post: lorentz.norberg@mellerud.se

 

Förråd och service
Telefon: 0530-182 16
E-post: patrik.tellander@mellerud.se

 

Renhållning
Telefon: 0530-181 76
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se

 

Vatten och Avlopp
Telefon: 0530-181 65
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se

Länkar

Sidan uppdaterades 11 april 2019