Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den tekniska försörjningen inom Melleruds kommun. Förvaltningen arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen som fungerar som teknisk nämnd i Melleruds kommun.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • svara för kommunens skyldigheter som väghållare, verksamheten för enskild väghållning och därtill offentlig belysning och utfärda lokala trafikföreskrifter samt verka för förbättrad trafiksäkerhet.
  • förvalta och anlägga allmänna platser genom Gatu- och Parkenheten.
  • svara för att fastställda detaljplaner och säkerställa att exploateringsobjekt blir genomförda.
  • ta hand om kommunens Måltids- och lokalvårdsverksamhet.
  • sköta kommunens fritidsverksamhet inklusive kontakt med föreningar och drift av fritidsanläggningar.
  • ansvara för kommunens räddningstjänst som utförs av Norra Älvsborgs Räddningsförbund.
  • ansvara för att tillhandahålla och hyra ut kommunens ägda fastigheter, dessa förvaltas på entreprenad av AB Melleruds Bostäder.
  • tillhandahålla vatten samt rening av avloppsvatten inom kommunen.
Lekställning
Kontakt

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
E-post: magnus.olsson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 72

Sidan uppdaterades 21 september 2022