Skolsköterska och skolläkare

Alla elever i Melleruds kommun har tillgång till skolläkare via skolans skolsköterska. Melleruds kommun har även en medicinskt ansvarig skolsköterska.

Skolsköterskan ingår i elevhälsan och står för den medicinska kompetensen vilket omfattar kunskap kring barn och ungdomars utveckling och växande liksom kunskap i hälsofrämjande arbete i den fysiska, psykiska och sociala miljön. Skolsköterskan ska förebygga och identifiera ohälsa samt bedöma planera och genomföra åtgärder som främjar hälsan. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer.

När man tror att det är aktuellt med provtagning, röntgen eller vid akut sjukdom är det lämpligare att vända sig till vårdcentralen.

Kontakta oss

Birgitta Trulsson
Skolsköterska
E-post: birgitta.trulsson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 72
Mobiltelefon: 070-639 51 45

Birgitta är skolsköterska för Rådaskolan, Särskolan och Dahlstiernska gymnasiet.

Solweig Jonsson
Skolsköterska
E-post: solweig.jonsson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 42
Mobiltelefon: 070-322 58 06

Solweig är skolsköterska för Fagerlidsskolan och Nordalsskolan.

Vakant
Skolsköterska
Telefon: 0530-180 23
Mobiltelefon: 073-973 52 84

Tjänsten är ännu ej tillsatt-
skolsköterska för

Karolinerskolan (måndagar)
Åsens skola (torsdagar)
Åsebro skola (fredagar)

Sidan uppdaterades 25 augusti 2021