Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Arvoden och ersättningar

I Melleruds kommun kan du som är förtroendevald få arvode (sammanträdesersättning) när du utför ditt uppdrag. Du kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst, för resor till och från sammanträden och vissa kostnadsersättningar såsom för barntillsyn, ledsagare, tolk eller inläsningshjälp.

Bestämmelser om arvode till förtroendevalda är antagna av kommunfullmäktige. Till höger finns blanketter och dokument om vilka regler och ersättningsnivåer som gäller för olika uppdrag.

Skattepliktig inkomst

Arvoden och ersättningar räknas som inkomst av tjänst och ska skattas som sådan. De är sjukpenning- och pensionsgrundande enligt lagen om allmän försäkring. Kommunen betalar arbetsgivaravgifter enligt lag.

Förlorad arbetsinkomst

Som förtroendevalda har du rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med antingen schablonbelopp per halvdag (max fyra timmar) eller heldag (mer än fyra timmar).

Om den faktiska förlusten är större än schablonersättningen betalas den faktiska ersättningen ut om du lämnat in ett intyg till löneenheten som styrker den förlorade arbetsinkomsten.

Sammanträdesersättning

Sammanträdesersättning utbetalas per halvdag (max fyra timmar) eller heldag (mer än fyra timmar).

Hur går det till?

Sammanträdes- och arvodesersättningarna gör du anspråk på genom att fylla in en närvarorapport – se blankett till höger - varje månad. På blanketten söker du också reseersättning, begär avdrag för fika m.m. och anger andra uppdrag som har med din folkvalda roll att göra. Blanketten lämnas till ordföranden för attestering innan den lämnas in till Personalenheten (lönenheten). Ersättning betalas i normalfallet ut månaden därpå.


Sidan uppdaterades 20 februari 2018