Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dokument

Bidrag till kulturverksamma i Melleruds kommun

Nu finns det en möjlighet till ett bidrag för kulturaktiviteter i Mellerud. Ambitionen med stödet är att stimulera kulturella yttringar som skapar ett mervärde för kommunens innevånare. Bidraget kan sökas av - allt ifrån enskilda till grupper och föreningar. 

För att bidrag ska kunna beviljas krävs även att:

  • planerad aktivitet, förutom ett framträdande kulturellt syfte, även vilar på en ideell insats och inte drivs i spekulativt syfte.
  • aktiviteten ska vara förlagd till Melleruds kommun eller på annat sätt komma kommunens innevånare till del.
  • aktiviteten inte stödjer antidemokratiska eller rasistiska syften.

Bidraget kan sökas under ett helt kalenderår och kan beviljas så länge medel finns kvar av innevarande års pott. Bidraget är inte ett årligt stöd baserat på årligen återkommande ansökningar och ska därför ses som ett engångsstöd. Hur beviljat bidrag har använts ska redovisas och dokumenteras av mottagaren. Beslut om bidrag fattas av tjänsteman inom enheten KulturMellerud på kultur-och utbildningsnämndens delegation. Ansökan skickas till Clas-Göran Jansson, Biblioteket, Södra Kungsgatan 7, Box 84, 464 22 Mellerud

Ansökan kulturbidragpdf (pdf)

Enkätundersökning

Under april månad 2014 genomfördes en enkätundersökning på Melleruds bibliotek. Här kan du läsa resultatet från den undersökningen:

Enkätresultat  pdf (pdf)

Handlingsplaner

Under 2017 arbetar biblioteket med tre handlingsplaner. Den första handlar om att ytterligare bygga ut nätverksarbetet vad gäller samverkan kring innehåll och genomförande av bibliotekets programverksamhet. Den andra handlar om att arbeta vidare med att söka skapa en ökad mångfald på biblioteket både genom att försöka locka nya människor och grupper till biblioteket samt att synliggöra olika kulturella yttringar i vid bemärkelse. Den tredje handlingsplanen går ut på att finna former för att i högre grad nå grupper med någon form av intellektuell funktionsnedsättning

Du kommer åt de olika handlingsplanerna nedan:

Bygga ut nätverksarbetetpdf (pdf)

Ökad mångfald pdf (pdf)

Nå grupper med funktionsnedsättning pdf (pdf)

Biblioteksplan för Melleruds kommun 

Biblioteksplan 2015-2020 pdf (pdf)

Kvalitetsarbete

Bibliotekets systematiska kvalitetsarbete 2016 pdf (pdf)


Sidan uppdaterades 4 maj 2017