Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dokument

Bidrag till kulturverksamma i Melleruds kommun

Nu finns det en möjlighet till ett bidrag för kulturaktiviteter i Mellerud. Ambitionen med stödet är att stimulera kulturella yttringar som skapar ett mervärde för kommunens innevånare. Bidraget kan sökas av - allt ifrån enskilda till grupper och föreningar. 

För att bidrag ska kunna beviljas krävs även att:

  • planerad aktivitet, förutom ett framträdande kulturellt syfte, även vilar på en ideell insats och inte drivs i spekulativt syfte.
  • aktiviteten ska vara förlagd till Melleruds kommun eller på annat sätt komma kommunens innevånare till del.
  • aktiviteten inte stödjer antidemokratiska eller rasistiska syften.

Bidraget kan sökas under ett helt kalenderår och kan beviljas så länge medel finns kvar av innevarande års pott. Bidraget är inte ett årligt stöd baserat på årligen återkommande ansökningar och ska därför ses som ett engångsstöd. Hur beviljat bidrag har använts ska redovisas och dokumenteras av mottagaren. Beslut om bidrag fattas av tjänsteman inom enheten KulturMellerud på kultur-och utbildningsnämndens delegation. Ansökan skickas till Clas-Göran Jansson, Biblioteket, Södra Kungsgatan 7, Box 84, 464 22 Mellerud

Ansökan kulturbidragpdf (pdf)

Handlingsplaner

Biblioteksplan för Melleruds kommun 

Biblioteksplan 2015-2020 pdf (pdf)


Sidan uppdaterades 26 augusti 2021