Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialnämnden

Socialnämnden i Melleruds kommun sammanträder vanligtvis den fjärde tisdagen i varje månad utom i juli. Mötena är inte offentliga, det vill säga öppna för allmänheten.

Socialnämndens sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga i de fall inte sekretess föreligger. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på socialförvaltningens kansli i kommunhuset.

Kallelser

pdf 2022-09-19

pdf 2022-09-19 Bilaga 1 Verksamhetsrapport augusti 2022

pdf 2022-09-19 Bilaga 2 Ekonomirapport augusti 2022

pdf 2022-09-19 Bilaga 3 Delårsbokslut augusti 2022

pdf 2022-09-19 Bilaga 4 Internkontroll augusti 2022

pdf 2022-09-19 Bilaga 5 Riktlinje för informationshantering

pdf 2022-09-19 Bilaga 6 Socialnämndens dokumenthanteringsplan

pdf 2022-09-19 Bilaga 7 informationsbrev förslag till kommuntal 2023

pdf 2022-09-19 Bilaga 8 Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2023

pdf 2022-09-19 Bilaga 9 Migrationsverkets redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023

pdf 2022-09-19 Bilaga 10 informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023

pdf 2022-09-19 Bilaga 11 preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023

pdf 2022-09-19 Bilaga 12 Migrationsverkets anvisningsmodell för ensamkommande barn

pdf 2022-09-19 Bilaga 13 tillsynsplan 2021 reviderad augusti 2022

pdf 2022-09-19 Bilaga 14 riktlinje för serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av tobaksvaror mfl


pdf 2022-08-30

pdf 2022-08-30 Bilaga 1 Verksamhetsrapport Juni-Juli 2022

pdf 2022-08-30 Bilaga 2 Ekonomirapport Juli 2022

pdf 2022-08-30 Bilaga 3 Sammanställning vakanta tjänster per Juli 2022

pdf 2022-08-30 Bilaga 4 AJ Josefssonssjukvårdsfond redovisning 2021

pdf 2022-08-30 Bilaga 5 Birger Alfredssons minnesfond redovisning 2021

pdf 2022-08-30 Bilaga 6 Ture och Alida Jarls minnesfond redovisning 2021

pdf 2022-08-30 Bilaga 7 Förslag Handlingsplan psykisk hälsa i VGR 2018-2024

pdf 2022-08-30 Bilaga 8 Fördelning av länsgemensamma medel UMO

pdf 2022-08-30 Bilaga 9 Inriktningsdokument UMO 2018-2022

pdf 2022-08-30 Bilaga 10 Samverkansavtal digitala hjälpmedel

pdf 2022-08-30 Bilaga 11 Plankarta resecentrum

pdf 2022-08-30 Bilga 12 Planbeskrivning resecentrum


pdf 2022-06-28

pdf 2022-06-28 Bilaga 1 Verksamhetsrapport Maj 2022

pdf 2022-06-28 Bilaga 2 Ekonomirapport Maj 2022

pdf 2022-06-28 Bilaga 3 Riktlinje För En Hållbar Bemanning Med Heltid Som Norm

pdf 2022-06-28 Bilaga 4 Samverkansavtal Avseende Ungdomsmotagning I Melleruds Kommun

pdf 2022-06-28 Bilaga 5 Riktlinje För Budget Och Skuldrådgivning

pdf 2022-06-28 Bilaga 6 Riktlinje För Handläggning Av Dödsbo

pdf 2022-06-28 Bilaga 7 Lokal Föreskrift Avseende Socialnämndens Föreningsbidrag


pdf 2022-05-23

pdf 2022-05-23 Bilaga 1 Verksamhetsrapport April 2022

pdf 2022-05-23 Bilaga 2 Ekonomirapport April 2022

pdf 2022-05-23 Bilaga 3 Prognos 1, April 2022

pdf 2022-05-23 Bilaga 4 Uppföljning Av Socialnämndens Mål För Verksamheten, April 2022

pdf 2022-05-23 Bilaga 5 Uppföljning Av Internkontroll, April 2022

pdf 2022-05-23 Bilaga 6 Riktlinje För En Hållbar Bemanning Med Heltid Som Norm


pdf 2022-04-26

pdf 2022-04-26 Bilaga 1 Verksamhetsrapport Mars 2022

pdf 2022-04-26 Bilaga 2 Ekonomirapport Mars 2022

pdf 2022-04-26 Bilaga 3 Ansökningar Föreningsbidrag 2022


pdf 2022-03-29

pdf 2022-03-29 Bilaga 1 Verksamhetsrapport februari 2022

pdf 2022-03-29 Bilaga 2 Ekonomirapport februari 2022

pdf 2022-03-29 Bilaga 3 Internkontrollplan 2021

pdf 2022-03-29 Bilaga 4 Riktlinje för sociala kontrakt

pdf 2022-03-29 Bilaga 5 Revisionsrapport ledning, styrning och uppföljning individ- och familjeomsorgen

pdf 2022-03-29 Bilaga 6 Tjänsteskrivelse gällande det förebyggande arbetet

pdf 2022-03-29 Bilaga 7 Riktlinje för en hållbar bemanning med heltid som norm


pdf 2022-02-15

pdf 2022-02-15 Bilaga 1 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021

pdf 2022-02-15 Bilaga 2 Bokslut 2021

pdf 2022-02-15 Bilaga 3 Verksamhetsrapport januari 2022

pdf 2022-02-15 Bilaga 4 Ekonomirapport januari 2022


pdf 2022-01-18

pdf 2022-01-18 Bilaga 1 Verksamhetsrapport december 2021

pdf 2022-01-18 Bilaga 2 Ekonomirapport december 2021

pdf 2022-01-18 Bilaga 3 Riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd

pdf 2022-01-18 Bilaga 4 Riktlinje serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av tobaksvaror m.fl

Äldre kallelser

Sidan uppdaterades 8 december 2021