Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Välkommen till samråd för ny översiktsplan!

Nu finns ett förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030. Kommunen bjuder in kommuninvånare, myndigheter och andra som berörs av förslaget till samråd. Förslaget kommer finnas tillgängligt från den 21 november 2018 till den 31 januari 2019. I det digitala verktyget kan du lägga in dina synpunkter direkt i kartan.

Klicka här:

Länk till översiktsplan

Synpunkter ska lämnas senast 31 januari 2019.

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för att styra kommunens utveckling och planering på ett hållbart sätt mot uppsatta mål. Den visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen.

Det finns även möjlighet att ta del av handlingarna på följande platser:

Biblioteket, Södra Kungsgatan 7, Mellerud

Öppettider: måndag 10–13, tisdag-Torsdag 10–18.30, fredag 10–17, lördag 10–13

Medborgarkontoret, Storgatan 11, Mellerud

Öppettider: måndag-fredag 8–16.30

Skriftliga synpunkter kan lämnas direkt i kartverktyget men kan även skickas per post: Melleruds kommun, Storgatan 11, 464 80 Mellerud

Vid frågor om planförslaget är ni välkomna att kontakta oss: oversiktsplan@mellerud.se, Jonas Söderqvist, Kart-/GIS-ingenjör eller gabriella.hemme@mellerud.se, Gabriella Hemme, Projektledare

När samrådstiden är över kommer förslaget revideras och ställas ut på nytt. En färdig ny översiktsplan beräknas vara färdigt 2019.

Läs mer om översiktsplanens funktion på nedanstående länk:

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/

Kontakta oss

E-post: oversiktsplan@mellerud.se

Jonas Söderqvist, Kart- och GIS-ingenjör
jonas.soderqvist@mellerud.se

Gabriella Hemme, Projektledare
gabriella.hemme@mellerud.se

Dokument

Utvärdering


Sidan uppdaterades 12 december 2018