Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan nu-2030!

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutade den 21 april 2021 (§ 25) att anta ny översiktsplan för kommunen. Handlingarna nås via: www.oversiktsplan.mellerud.se 

Vid problem med länken ovan eller om något annat fel upptäcks, vänligen kontakta oversiktsplan@mellerud.se

Beslutet har efter justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla den 23 april 2021. Protokollsutdraget finns att läsa i kolumnen till höger och på kommunens anslagstavla: Kommunhuset, medborgarkontoret, Storgatan 13.  

Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas endast om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige. En eventuell överklagan av översiktsplanen ska vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 14 maj 2021. 

Adress till förvaltningsrätten:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 GÖTEBORG
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Melleruds kommun vill tacka för allt engagemang från arbetets start hösten 2017. Det finns stor utvecklingspotential på många områden i kommunen, såväl för bostäder och verksamheter som för mötesplatser, friluftsliv och transporter.

Kontakta oss

Vid frågor om arbetet är ni välkomna att kontakta oss:

E-post: oversiktsplan@mellerud.se

Jonas Söderqvist, Kart-/GIS-ingenjör
jonas.soderqvist@mellerud.se

Freddie Carlson, Bygglovshandläggare
freddie.carlson@mellerud.se
0530-181 69

Utvärdering


Sidan uppdaterades 26 april 2021