Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny översiktsplan på gång!

Just nu arbetar vi med ett förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun. Efter avslutat samråd är vi tacksamma för alla synpunkter som kommit in! Kommunen bjöd in kommuninvånare, myndigheter och andra som berörs av förslaget till samråd under tiden 21 november 2018 till den 31 januari 2019. I det digitala verktyget, som fanns tillgängligt här på hemsidan, kunde man lägga in sina synpunkter direkt i kartan. Synpunkterna utvärderas och kommer ge grund för revideringar i förslaget.

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för att styra kommunens utveckling och planering på ett hållbart sätt mot uppsatta mål. Den visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen. Melleruds kommuns nya översiktsplan kommer gälla för tiden fram till 2030.

Vid frågor om arbetet är ni välkomna att kontakta oss: oversiktsplan@mellerud.se, Jonas Söderqvist, Kart-/GIS-ingenjör eller gabriella.hemme@mellerud.se, Gabriella Hemme, Projektledare

När förslaget har reviderats planerar vi att ställas ut förslaget. En ny översiktsplan beräknas vara färdig i slutet av 2019.

Läs mer om översiktsplanens funktion på nedanstående länk:

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/

Kontakta oss

E-post: oversiktsplan@mellerud.se

Jonas Söderqvist, Kart- och GIS-ingenjör
jonas.soderqvist@mellerud.se

Gabriella Hemme, Projektledare
gabriella.hemme@mellerud.se

Utvärdering


Sidan uppdaterades 1 februari 2019