Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Ny översiktsplan

Melleruds kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Vi ser framåt och vill planera för kommunens utveckling fram till 2030. Genom översiktsplanen kan kommunen ges en riktning för en långsiktig utveckling mot att bli en attraktiv kommun att bo och arbeta i!

Under september och oktober 2017 har vi haft en medborgardialog där det kom in över 500 förslag på hur vi kan utveckla kommunen. En utvärdering av synpunkterna ser du i bifogad fil på denna sida.

Nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till översiktsplan. När förslaget är färdigt kommer vi ha ett samråd där du kan lämna dina synpunkter igen.

Karta Melleruds kommun

Efter utvärdering av medborgardialogen kommer ett första förslag till översiktsplan arbetas fram. Förslaget beräknas gå ut på samråd i slutet av 2018 där du har möjlighet att lämna synpunkter. När ett första förslag varit på samråd kommer det revideras och ställas ut på nytt. En färdig ny översiktsplan beräknas vara färdigt 2019.

Förslag

En översiktsplan visar hur vi använder mark- och vattenområden i kommunen och är grundläggande för all byggnation i kommunen. Läs mer på nedanstående länk:

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanens-funktion/

Kontakta oss

E-post: oversiktsplan@mellerud.se

Jonas Söderqvist, Kart- och GIS-ingenjör
jonas.soderqvist@mellerud.se

Gabriella Hemme, Projektledare
gabriella.hemme@mellerud.se

Utvärdering


Sidan uppdaterades 17 maj 2018