Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Tyck om framtiden!

Hur vill du att Melleruds kommun ska se ut 2030? Nu startar vi arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för hela Melleruds kommun. Översiktsplanen visar kommunens utveckling och planerar för framtidens platser, det vill säga nya bostäder, verksamheter, rekreationsområden och annat. Genom översiktsplanen kan kommunen ges en riktning för en långsiktig utveckling mot att bli en attraktiv kommun att bo och arbeta i.

Översiktsplanen för Melleruds kommun antogs sommaren 2010. Ställningstaganden behöver ses över för att vara ett aktuellt dokument att arbeta efter. Under hösten ska synpunkter samlas in som blir utgångspunkten för ett första förslag.

karta

Här kan du lämna dina synpunkter genom vårt digitala verktyg!

Du kan även lämna synpunkter i våra förslagslådor på Biblioteket och Medborgarkontoret.

Medborgardialogen är öppen till den 31 oktober 2017. Under denna tid finns tillfällen att träffa kommunens politiker för att prata om dina idéer:

Söndag 24 september kl. 10-16 Arenaveckan, Dalsland Center, Håverud
Måndag 25 september kl. 18 Matsalen, Karolinerskolan, Dals Rostock
Tisdag 3 oktober kl. 18 Bystugan, Dalskog
Torsdag 5 oktober kl. 18 Kulturbruket, Mellerud
Tisdag 10 oktober kl. 18 Åsebro skola, Åsebro
Torsdag 12 oktober kl. 18 Dalsland Center, Håverud
Lördag 21 oktober kl. 10-16 ByggaBo-mässan, Kulturbruket, Mellerud

Efter medborgardialogen kommer förslagen samlas ihop och utvärderas för att ligga till grund för ett första förslag till översiktsplan. Förslaget kommer visas nästa år på samråd, där du har möjlighet att lämna synpunkter igen. När ett första förslag varit på samråd kommer det revideras och ställas ut på nytt. En ny översiktsplan beräknas vara färdig 2019.

Tidsplan

Kontakta oss

E-post: oversiktsplan@mellerud.se

Jonas Söderqvist, Kart- och GIS-ingenjör
jonas.soderqvist@mellerud.se

Gabriella Hemme, Projektledare
gabriella.hemme@mellerud.se

Dokument

Översiktsplanen på arabiska pdf

Översiktsplanen på engelska pdfSidan uppdaterades 5 oktober 2017