Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Ny översiktsplan

Melleruds kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Vi ser framåt och vill planera för kommunens utveckling fram till 2030. Genom översiktsplanen kan kommunen ges en riktning för en långsiktig utveckling mot att bli en attraktiv kommun att bo och arbeta i!

Under september och oktober 2017 har vi haft en medborgardialog där vi fick in flera hundra förslag på hur vi kan utveckla kommunen. Just nu arbetar vi med att utvärdera synpunkterna. Så snart utvärderingen är färdig kommer vi presentera den här på hemsidan. Vi planerar även att göra en utställning om medborgardialogen på Biblioteket.

Karta Melleruds kommun

Efter utvärdering av medborgardialogen kommer ett första förslag till översiktsplan arbetas fram. Förslaget beräknas gå ut på samråd 2018 där du har möjlighet att lämna synpunkter. När ett första förslag varit på samråd kommer det revideras och ställas ut på nytt. En färdig ny översiktsplan beräknas vara färdigt 2019.

Tidsplan

En översiktsplan visar hur vi använder mark- och vattenområden i kommunen och är grundläggande för all byggnation i kommunen. Läs mer på nedanstående länk:

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanens-funktion/

Kontakta oss

E-post: oversiktsplan@mellerud.se

Jonas Söderqvist, Kart- och GIS-ingenjör
jonas.soderqvist@mellerud.se

Gabriella Hemme, Projektledare
gabriella.hemme@mellerud.seSidan uppdaterades 14 december 2017
Siffra