Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetsgång

Möte

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet startade hösten 2017 med en medborgardialog där kommuninvånare och andra berörda fick lämna sina synpunkter. (Läs utvärderingen i länken på sidan). Efter medborgardialogen påbörjades arbetet med att ta fram ett förslag. Kommunstyrelsens politiker och en arbetsgrupp av tjänstemän träffades i workshops och diskuterade olika frågeställningar. En styrgrupp, bestående av Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSau, och Byggnadsnämndens presidie, beslutade om arbetets riktning.

Kommunens vilja sammanfattades i ett antal målbilder och utvecklingsstrategier som är vägledande för förslaget. Användningen av marken arbetades fram i en avvägning mellan olika intressen och planerades med hänsyn till kommunens bästa på lång sikt. Regionala och nationella planer gav grundmaterial och utgångspunkter för förslaget.

Nu har förslaget varit på samråd. Förslaget kommer att justeras för att senare ställas ut. En färdig översiktsplan beräknas kunna vara färdig i slutet av 2019.


Sidan uppdaterades 7 maj 2019