Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bokslut, bokslutsprognoser, delårsbokslut

Bokslut 2021

Kommunens resultat för 2021 är mycket högt med 48 mkr, vilket är 31 mkr högre än det budgeterade resultatet. Den främsta orsaken är ett överskott av skatteintäkter med 17 miljoner kronor, som beror på en bättre utveckling av skatteunderlaget än budget. Konjunkturen har fått en bättre utveckling än förväntat trots pandemin. Resultatet motsvarar 7 % av kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag och uppnår därmed Kommunfullmäktiges resultatmål för 2021.

De starka resultaten för såväl 2020 som 2021, beror främst på en oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin. Skatteintäkterna har ökat, betydligt mer än under ett normalår, vilket har varit omöjligt att förutse. Andra bidragande orsaker till det starka resultatet i kommunen är lägre efterfrågan av vissa verksamheter till följd av pandemin. Att kommunen nu tillfälligt har starka resultat gör inte att ekonomin på sikt har blivit bättre. De långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov och brist på arbetskraft kvarstår.

Årets investeringar uppgår till 48 miljoner kronor. Av dessa avser 18 miljoner kronor investeringar i VA-verksamhet, 14 miljoner kronor inom gatu-och parkverksamheten och 10 miljoner kronor inom fastighetsverksamheten. Några av de större investeringarna under 2021 var en ombyggnation av Fagerlids vård- och omsorgslokaler och sanering av ovidkommande vatten.

 

Mer information om finns att läsa i kommunens årsredovisning samt i nämndernas bokslut.

Sidan uppdaterades 22 april 2022