Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bokslut, bokslutsprognoser och delårsbokslut

Bokslut 2020

Kommunens resultat för 2020 är positivt med 16 mkr, vilket är 3 mkr högre än det budgeterade resultatet. En stor del av överskottet är kopplat till tillfällig kompensation från staten mot bakgrund av Coronapandemin. Resultatet motsvarar 2,5 % av kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag och uppnår därmed Kommunfullmäktiges resultatmål för 2020.

Årets investeringar var på en mycket hög nivå och uppgick till 94 miljoner kronor. Den största investeringen under 2020 var byggnationen av det särskilda boendet Ängenäs. Andra stora investeringar som pågått under året var Strömbron i Håverud, sanering för ovidkommande vatten och VA-ledningar i Upperud.

Mer information finns att läsa i kommunens årsredovisning samt i nämndernas bokslut.


Sidan uppdaterades 29 april 2021