Logotyp Melleruds kommun

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.

Anslag om justerade protokoll

Byggnadsnämnden 22 mars 2023

Anslaget publicerades 22 mars 2023
Du kan överklaga till och med 13 april 2023

Kommunala funktionshinderrådet 22 februari 2023

Anslaget publicerades 13 mars 2023
Du kan överklaga till och med 4 april 2023

Kommunala pensionärsrådet 22 februari 2023

Anslaget publicerades 13 mars 2023
Du kan överklaga till och med 4 april 2023

Kommunstyrelsen 8 mars 2023

Anslaget publicerades 13 mars 2023
Du kan överklaga till och med 4 april 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2023

Anslaget publicerades 3 mars 2023
Du kan överklaga till och med 27 mars 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 mars 2023

Anslaget publicerades 8 mars 2023
Du kan överklaga till och med 29 mars 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 mars 2023

Anslaget publicerades 8 mars 2023
Du kan överklaga till och med 29 mars 2023

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 22 mars 2023

Anslaget publicerades 22 mars 2023
Du kan överklaga till och med 13 april 2023

Socialnämndens utskott 14 mars 2023

Anslaget publicerades 14 mars 2023
Du kan överklaga till och med 5 april 2023

Jobba i Melleruds kommun

Timvikarie Kock till ServiceenhetenVerksamhetsutvecklare Socialförvaltningen MellerudFritidslärare KarolinerskolanFritidslärare Åsebro skolaSlöjdlärare till Rådaskolan Speciallärare/specialpedagogTimvikarie Kroppefjälls förskolaLärare i Hemkunskap till RådaskolanLärare i Matte/NO till RådaskolanSocialsekreterare till Enheten barn och ungaYrkeslärare Industritekniska programmetLärare 4-6Sommarjobb och/eller timanställning inom SocialförvaltningenFörskollärare Lundens förskolaFörskollärare Telaris förskolaFörskollärare Ymers förskolaBudget- och skuldrådgivare samt Dödsbohandläggare, IFOSjuksköterska natt till hemsjukvårdenUndersköterska sökes till Ängenäs särskilda demensboendeHandledare/coach till Arbetsmarknadsenheten, IFOSkoladministratörSocialsekreterare Ekonomiskt bistånd, IFO

Tillkännagivanden KF