Logotyp Melleruds kommun

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.

Anslag om justerade protokoll

Byggnadsnämnden 22 juni 2022

Anslaget publicerades 22 juni 2022
Du kan överklaga till och med 14 juli 2022

Byggnadsnämnden 22 juni 2022

Anslaget publicerades 28 juni 2022
Du kan överklaga till och med 20 juli 2022

Kommunala funktionshinderrådet 25 maj 2022

Anslaget publicerades 10 juni 2022
Du kan överklaga till och med 4 juli 2022

Kommunala pensionärsrådet 25 maj 2022

Anslaget publicerades 10 juni 2022
Du kan överklaga till och med 4 juli 2022

Kommunfullmäktige 22 juni 2022

Anslaget publicerades 27 juni 2022
Du kan överklaga till och med 19 juli 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 juni 2022

Anslaget publicerades 22 juni 2022
Du kan överklaga till och med 14 juli 2022

Socialnämnden 28 juni 2022

Anslaget publicerades 28 juni 2022
Du kan överklaga till och med 20 juli 2022

Socialnämndens utskott 14 juni 2022

Anslaget publicerades 14 juni 2022
Du kan överklaga till och med 6 juli 2022

Jobba i Melleruds kommun

Lärare för liten elevgrupp/enskilda eleverSpanskalärare till RådaskolanTimvikarie inom SocialförvaltningenKock till ServiceenhetenMelleruds kommun söker enhetschef till VA-enhetenSocialsekreterareArbetsledare på Arbetsmarknadsenheten, IFOSocialsekreterare Vuxenenheten, IFOMelleruds kommun söker enhetschef till gata och parkenhetenServiceassistenter inom socialförvaltningenSjuksköterska Natt Kommunarkivarie Dalslandskommunerna