Logotyp Melleruds kommun

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.

Anslag om justerade protokoll

Byggnadsnämnden 30 augusti 2023

Anslaget publicerades 5 september 2023
Du kan överklaga till och med 27 september 2023

Kommunstyrelsen 13 september 2023

Anslaget publicerades 19 september 2023
Du kan överklaga till och med 10 oktober 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 september 2023

Anslaget publicerades 12 september 2023
Du kan överklaga till och med 4 oktober 2023

Kulturbruket på Dal 4 september 2023

Anslaget publicerades 13 september 2023
Du kan överklaga till och med 4 oktober 2023

Socialnämndens utskott 14 september 2023

Anslaget publicerades 14 september 2023
Du kan överklaga till och med 6 oktober 2023

Jobba i Melleruds kommun

Timanställning inom SocialförvaltningenBiståndshandläggare