Logotyp Melleruds kommun

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.

Anslag om justerade protokoll

Byggnadsnämnden 16 november 2022

Anslaget publicerades 22 november 2022
Du kan överklaga till och med 14 december 2022

Kommunala funktionshinderrådet 16 november 2022

Anslaget publicerades 1 december 2022
Du kan överklaga till och med 24 december 2022

Kommunala pensionärsrådet 16 november 2022

Anslaget publicerades 1 december 2022
Du kan överklaga till och med 24 december 2022

Kommunfullmäktige 16 november 2022

Anslaget publicerades 18 november 2022
Du kan överklaga till och med 12 december 2022

Kommunstyrelsen 30 november 2022

Anslaget publicerades 2 december 2022
Du kan överklaga till och med 27 december 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 november 2022

Anslaget publicerades 30 november 2022
Du kan överklaga till och med 22 december 2022

Socialnämnden 22 november 2022

Anslaget publicerades 23 november 2022
Du kan överklaga till och med 15 december 2022

Socialnämndens utskott 6 december 2022

Anslaget publicerades 6 december 2022
Du kan överklaga till och med 28 december 2022

Jobba i Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energikontor söker åtgärdssamordnare övergödning

Sista ansökningsdatum: måndag 26 december 2022

ElevassistentSocialsekreterare socialpsykiatri/missbrukTimvikarie inom SocialförvaltningenBudget- och skuldrådgivare samt Dödsbohandläggare, IFOSocialsekreterare till Enheten barn och ungaSkolsköterskaLärare i engelska till RådaskolanSjuksköterska nattVi behöver 2 undersköterskor på 100% till SkållerudshemmetVikarierande biståndshandläggare 12 månaderFörskollärareEnhetschef administration och bemanning SocialförvaltningenSjuksköterska/sjuksköterskestudent Hemsjukvården