Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att studera på Vuxenutbildningen

INFORMATION FRÅN VUXENUTBILDNINGEN

Kommande kursstarter våren 2021:

10 maj
7 juni

Att studera på distans

Distansstudier förutsätter att man har tillgång till dator med internetuppkoppling. I studiecenter finns tillgång till dator på plats - kontakta fredrik.dahl@mellerud.se

Expeditionens öppettider/sjukanmälan:

På expeditionen finns våra administratörer Jessica Porath och Ulrika Andersson. Expeditionen är öppen måndag till fredag mellan klockan 7:00-12:00. På eftermiddagar sker kontakt via mail.

Tfn: 0530-18 286
Mail: jessica.porath@mellerud.se ulle.andersson@mellerud.se

Sjukanmälan kan göras mellan kl. 07.30-09.00 via telefon.

Studie -och yrkesvägledning:

Behöver du information och vägledning kring Dina studier, boka tid hos
studie- och yrkesvägledaren
Mail: susanne.dahlman@mellerud.se
Tfn: 0530-18 382 (telefontid: tisdag och torsdag 8:00-10:00)

Individuell studieplan:

Med studie- och yrkesvägledaren gör du upp en planering över vilka kurser du vill gå och när du önskar starta och sluta.

Med läraren gör du upp en planering över hur kursen/kurserna skall genomföras. Det är viktigt att hålla den plan som görs upp. Om ev. avsteg från den ursprungliga studieplanen måste göras, skall även detta överenskommas och dokumenteras i studieplanen i respektive kursplanering.

Studieavbrott:

Om Du behöver avbryta dina studier, ta först kontakt med din lärare och med studie- och yrkesvägledaren.

Har du bestämt Dig för avbrott ska avbrottsanmälan fyllas i.

Ledighet:

Längre ledighet söks i god tid på avsedd blankett, som hämtas på expeditionen.                                                

Den enskilde läraren får godkänna ledighet högs tre dagar, övrig ledighet beviljas av rektor.                  

Läkar- och tandläkarbesök mm. bör planeras i god tid och ska i möjligaste mån läggas utanför undervisningstid.

Frånvaro:

CSNFS 2001:1 14 kap.

2 § En studerande ska anmäla till CSN om han eller hon

1. helt eller delvis avbryter sina studier,
2. förlänger sin studietid, 
3. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på grund av tillfällig vård av barn eller vård av närstående och när studierna återupptas,
4. gör ett uppehåll i studierna av annan anledning än sjukdom, tillfällig vård av barn eller vård av närstående och när studierna återupptas,
5. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på grund av sjukdom vid studier utomlands,
6. byter läroanstalt,
7. byter utbildning,
8. får en inkomst som överstiger fribeloppet, eller
9. får ny inkomst så att en redan lämnad inkomstuppgift som överstiger fribeloppet förändras.

Den studerande ska även anmäla till CSN om det i övrigt sker förändringar i hans eller hennes förhållanden som kan påverka rätten till studiemedel eller studiemedlens storlek.

Kontakta oss

Rektor:
Anita Andersson Hagsgård
Telefon: 0530-182 84
E-post:
anita.andersson-hagsgard@mellerud.se

Expedition: 
Jessica Porath
Ulrika Andersson
Telefon: 0530-182 86
E-post: 
jessica.porath@mellerud.se
ulle.andersson@mellerud.se

Studie- och yrkesvägledare:
Susanne Dahlman
Telefon: 0530-183 82
E-post: 
susanne.dahlman@mellerud.se

För betygshantering:
Administratör Ulrika Andersson
Telefon: 0530-182 86
E-post:
ulle.andersson@mellerud.se

Hermods handledare:
Veronica Stenberg
Tel: 040-631 67 76
E-post: veronica.stenberg@hermods.se


Sidan uppdaterades 20 april 2021