Föreningsarkivet

Föreningsarkivet i Mellerud, FAM, bildades den 30 oktober 1995 på förslag av Kommunstyrelsen.

Föreningsarkivets uppgift är att samla in och bevara arkivhandlingar från föreningar i Mellerud. Ändamålet är att ta hand om, ordna och vårda föreningarnas handlingar, främst protokoll och kassaböcker. Föreningarnas handlingar är viktiga bitar av Melleruds kommuns lokala historia och vårt kulturarv.

Arkivet förvaras i en av kommunens arkivlokaler. FAM tar också emot arkiv från föreningar som har upphört.
Eftersom Föreningsarkivet innehåller enskilda/privata arkiv bestämmer varje förenings styrelse själv om deras inlämnade handlingar ska vara tillgängliga för forskning eller inte. 

Kontakta oss

Martin Blick
Kommunarkivarie
E-pot: martin.blick@mellerud.se
Tel: 0530 18110

Sidan uppdaterades 23 februari 2023