För verksamheter/ företag

Vad gäller för företag?

Kommunen ansvarar endast hämtning avfall från företag där det finns personalutrymmen som fikarum och kök så kallat hushållsliknande avfall. Övrigt avfall som uppkommer inom ett företag är verksamhetsavfall.

Verksamhetsavfall

Övrigt avfall så som förpackningar, grovavfall och farligt avfall ska du som har företag själv ordna med hämtning av.

Du som företagare får vända dig till vilken privat aktör du vill för hämtning av övrigt avfall än hushållsliknande avfall.

Kommunen har ingen skyldighet att ta emot detta på Hunnebyn. Väljer du ändå att lämna förpackningar och grovavfall på Hunnebyns återvinningscentral ska allt avfall vägas sedan sorteras enligt anvisning. Faktura kommer sedan att sändas enligt gällande taxa.

För elavfall och farligt avfall från företag/verksamheter se flikar i vänster spalt.

 

Genomskinliga säckar på Hunnebyn ÅVC

I samband med revidering av tidigare antagen renhållningsföreskrift (2020) för kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud  och Färgelanda, ska det avfall (grovavfall) som lämnas i säck, packas i genomskinliga säckar (Bilaga 1, Renhållningsföreskrifter). Så det avfall som packas i säckar ska lämnas i genomskinliga säckar vid Hunnebyns återvinningscentral. 

Färgade säckar som slängs innehåller ibland ej sorterat avfall och vassa föremål och nu önskar vi genomföra ytterligare satsning genom att det avfall sorteras på rätt sätt vid vår återvinningscentral. Ej transparanta säckar kan då medföra en risk för personalen på vår återvinningscentral. Genomskinliga säckar finns att köpa i välsorterade livsmedelsbutiker samt byggvaruhus och liknande. Går även att hitta på nätet där det finns mera att välja mellan och i olika kvalité. 

Men är det så att du redan har hunnit packa avfall i färgade säckar vill vi att du öppnar upp och tömmer dessa i korrekt behållare på vår ÅVC. 

Sorterings information företag
Sidan uppdaterades 2 mars 2022