Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningen

Melleruds kommuns socialtjänst bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Verksamheten styrs huvudsakligen av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vägledande begrepp: inflytande, integritet, självbestämmande, normalisering, närhet och delaktighet.

PDF-dokument Riktlinjer Heltidsprojektet pdf

Kontakta oss

Tanja Mattsson
Socialchef
E-post: tanja.mattsson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 49

Agneta Söqvist
Verksamhetschef Stab och administration
E-post: agneta.soqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-18067

Mikael Nilsson
Verksamhetsutvecklare
E-post: mikael.nilsson@mellerud.se
Telefon: 0530-180 10

Linnea Stockman
Ekonom
E-post: linnea.stockman@mellerud.se
Telefon: 0530-182 06

Besöksadress:

Socialförvaltningens servicecenter
Österrådagatan 13B
Mellerud

Sidan uppdaterades 21 september 2022