Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Socialförvaltningen

Melleruds kommuns socialtjänst bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Verksamheten styrs huvudsakligen av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vägledande begrepp: inflytande, integritet, självbestämmande, normalisering, närhet och delaktighet.

Riktlinjer heltid som norm pdf

Kansli

Besöksadress:

Kommunhuset vid Köpmantorget i Mellerud

Skicka e-post

Socialchef

Malin Johansson
Telefon: 0530-181 49
Fax: 0530-181 01
E-post:
malin.johansson@mellerud.se

Sekreterare

Gunnar Karlsson 
Telefon: 0530-180 46 
Fax: 0530-181 01
E-post:
gunnar.karlsson@mellerud.se

Ekonom

Christina Björnberg 
Telefon: 0530-181 15
Fax: 0530- 181 30 
E-post:
christina.bjornberg@mellerud.se

 


Sidan uppdaterades 15 augusti 2019