Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden i Melleruds kommun sammanträder vanligtvis den tredje onsdagen i varje månad utom i juli. Mötena är inte offentliga, det vill säga öppna för allmänheten.

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på kultur- och utbildningsförvaltningens kansli i kommunhuset.

Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg.

Kallelser

pdf 2023-05-24


pdf Bilaga 2023-05-24 Prognos 1 2023 KUN, förvaltning

pdf Bilaga 2023-05-24 Prognos 1 2023 KUN, alla enheter

pdf Bilaga 2023-05-24, Budget 2024 Tjänstemannabudget med samarbetspartiernas förslag

pdf Bilaga 2023-05 24-Budgetbilaga 2024

pdf Bilaga 2023-05-24 Rutinsammanställning öppen skolskjutstrafik

pptx Bilaga 2023-05-24 Lärarbehörighet 22-23


pdf 2023-04-19


pdf Bilaga 2023-04-19 Styrning och utveckling av utbildning

pdf Bilaga 2023-04-19 Planering och uppföljning av nämndsmål, och fokusområden 2023

pdf Bilaga 2023-04-19 Systematiskt arbetsmiljöarbete


pdf 2023-03-22


pdf Bilaga 2023-03-22 Upptagningsområden I grundskolan

pdf Bilaga 2023-03-22 Remiss - Förslag till Kulturstrategi för Melleruds Kommun 2023 2027

pdf Bilaga 2023-03-22 Årsredovisningar för samtliga skolfonder


pdf 2023-02-16


pdf Bilaga 2023-02-16 Bokslutsdialog Karolinerskolan 2022

pdf Bilaga 2023-02-16 Bokslutsdialog Kroppefjälls förskola 2022

xlsx Bilaga 2023-02-16 Interkommunal ersättning pedagogisk omsorg


pdf 2023-02-15


pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Biblioteket 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Grundsärskola 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Kulturskolan och Kulturbruket 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Dahlstiernska 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Vuxenutbildningen 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Rådaskolan 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Fagerlidsskolan 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Markusgården 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Lunden, Ymer, Telaris och Tallåsen 2022

pptx Bilaga 2023-02-15 Bokslutsdialog Kultur- och Utbildningsförvaltningen

pdf Bilaga 2023-02-15 Bokslut 2022 KUN alla enheter

pdf Bilaga 2023-02-15 Bokslut 2022 KUN nämndsnivå

pdf Bilaga 2023-02-15 Bokslut 2022 KUN nationella mål


pdf 2023-01-25


xlsx Bilaga 2023-01-25 Investeringar KUN 2024-2028

pdf Bilaga 2023-01-25 Kalender 2023/2024

pdf Bilaga 2023-01-25 Intern kontroll rapport 2022

pdf Bilaga 2023-01-25 Ny styrelse Kpd

pdf Bilaga 2023-01-25 Utredning skolorganisationen Mellerud slutrapport

Äldre kallelser

Sidan uppdaterades 7 april 2022