Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Förskoleverksamhet

Förskola
Förskolan vänder sig till barn som är i åldern 1-5 år med omsorgsbehov. I förskolan erbjuds ditt barn en miljö där all verksamhet som rör barnen ses som en helhet och där lärande och lek har stor betydelse för barnens utveckling. Förskolans verksamhet utgår från "Läroplan för förskolan".  

Allmän förskola
Alla barn har från höstterminen det år de fyllt tre år rätt till avgiftsfri allmän förskola. Det är obligatoriskt för kommunerna att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för föräldrarna att låta barnen delta i verksamheten. Barnets vistelsetid beslutas av respektive verksamhet. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnen är hemma under skolans lov.

Pedagogisk omsorg - familjedaghem 
I familjedaghem tar dagbarnvårdare hand om barn som är i åldern 1-5 år. Dagbarnvårdarna samarbetar och träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter med barnen. För barn i familjedaghem gäller inte bestämmelsen om allmän förskola.

Fem studiedagar per år
Förskola och familjedaghem är stängda högst fem dagar per år för personalens fortbildning och planering. Varje enhet meddelar datum minst två månader före. Kontakta förskolechef på din enhet om det uppstår svårigheter för dig.

Förskoleverksamhet i Mellerud
Centrala Mellerud: Markusgårdens förskola, Lundens förskola, Ymers förskola och familjedaghem.
Åsebro: Åsebro förskola. 
Dals Rostock: Kroppefjälls förskola.
Åsensbruk: Tallåsens förskola.


Sidan uppdaterades 16 oktober 2018