Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Förskola

Förskola och pedagogisk omsorg
Förskolan är en egen skolform för barn i åldern 1–5 år och personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och utforska. Förskola och familjedaghem är stängda högst fem dagar per år för personalens fortbildning och planering. För barn i familjedaghem gäller inte bestämmelsen om allmän förskola.

Allmän förskola
Alla barn har från höstterminen det år de fyllt tre år rätt till avgiftsfri allmän förskola. Det är obligatoriskt för kommunerna att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för föräldrarna att låta barnen delta i verksamheten. Barnets vistelsetid beslutas av respektive verksamhet. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnen är hemma under skolans lov.


Sidan uppdaterades 18 mars 2019