Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rada -Entresmal

Rådaskolan

En grundskola med årskurs 7, 8 och 9 - cirka 275 elever
Mellerud
2021-01-22

Robert skriver:

Hej!

Nu har vi genomfört våra två första veckor med distansundervisning, vilket vi fortsätter med samma upplägg under vecka 4. På onsdag den 27 januari kommer man att fatta ett nytt beslut om eventuell fortsatt distansundervisning via Teams. Det beslutet kommer att gälla från den 1 februari.
Efter jul och nyårshelgen ser man risken för en ökad smittspridning av Covid-19. För att vi fortsatt skall kunna genomföra en god undervisning på plats men också bidra till minskad smittspridning har huvudman i Mellerud fattat följande beslut i samråd med mig för Rådaskolan. Från och med måndag 11 januari till och med 31 januari gäller följande för Rådaskolan:

Måndag den 25 januari har 7A, 7B, 8A, 8B, 9A och 9B undervisning på plats som vanligt enligt schema.

Måndag den 25 januari har 7C, 7D, 8C, 8D, 9C och 9D digitalundervisning på Teams enligt sitt ordinarie schema.

Tisdag 26 januari har 7C, 7D, 8C, 8D, 9C och 9D undervisning på plats som vanligt enligt schema.

Tisdag 19 januari har 7A, 7B, 8A, 8B, 9A och 9B digitalundervisning på teams enligt sitt ordinarie schema.

Så kommer det att rulla på för eleverna, varannan dag har eleven undervisning traditionellt på plats i skolan och varannan dag digital undervisning på Teams. Detta fortsätter under vecka 4. Under vecka 4 gör vi en utvärdering av läget och sedan fattas ett nytt beslut om hur undervisningen ser ut efter detta. Allt för att minska trängsel och minska riskerna för smittspridning i vårt samhälle.

Vi erbjuder lunchmat på skolan även för de elever som har digital/fjärrundervisning. Det gäller bara att boka sig dagen innan så får man sin lunch.

Att tänka på:

Annika Qvist nås på mobil 070-836 28 14 om det finns frågor och funderingar med inloggning.

För lunch maila köket anna.harling@mellerud.se dagen innan man önskar lunch.

Vi hjälps alla åt för att få detta att fungera på bästa sätt.

Med vänlig hälsning
Robert Olsson

En man som testar skridskor

Hej!
Nu har det ju äntligen blivit lite vinter och man har spolat is bakom Idrottshuset. Vi skickar därför ut en fråga om det finns ”urväxta” skridskor i era garderober hemma som ni inte vet var ni ska göra av, i så fall får ni gärna bidra till att ge andra ungdomar en möjlighet att prova på skridskor på skoltid genom att skänka dom till skolan och oss här på idrotten. Ni lämnar de till idrottslärarna på Nordalskolan eller Rådaskolan.

                         Med vänliga hälsningar Idrottslärarna

Rådabladet januari 2021 Dari (pdf)

Rådabladet januari 2021 arabiska (pdf)

 Senaste nytt om Covid-19 gällande Rådaskolan 2020-12-08

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion.
Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan. Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad Covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. (från hemsidan smittskyddet Västra Götaland)

Vad innebär detta?
Om någon i familjen har fått konstaterad Covid-19 skall alla i familjen stanna hemma.
Provtagning bör ske och ni meddelar skolan. Vara hemma minst 7 dagar från att den smittade haft symtomdebut samt varit minst 48 timmar symtomfri. (Mer finns att läsa på hemsidan smittskyddet Västra Götaland)

Hur länge?
Om man har någon i familjen som har Covid-19 men man själv inte har några symtom?
Minst 7 dagar från att den smittade haft symtomdebut samt varit minst 48 timmar symtomfri.

Om man haft Covid-19.
Vad gäller om man själv har testats positivt för Covid-19?
Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta (så kallad skyddsplikt). Det betyder att den som är smittsam inte ska träffa andra människor än de som bor i samma hushåll och inte resa med allmänna kommunikationsmedel. De kan vistas utomhus så länge de håller avstånd till andra personer. På denna sida finns dessa förhållningsregler, vilka ges av behandlande läkare.  I förhållningsreglerna finns information om vad som menas med ”smittsam period”. (från hemsidan smittskyddet Västra Götaland)

Hur länge vid positivt provsvar?
Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården. Provtagning för att friskförklara någon är inte aktuellt. (från hemsidan smittskyddet Västra Götaland)

Det är extra viktigt just nu att man är observant på symtom och tar ansvar så att smittan inte förs vidare. Har man symtom skall man hålla sig hemma och träffa så få personer som möjligt. Vanliga symtom är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk.

Med vänliga hälsningar

Robert Olsson Rektor

Jag vill dela med mig av ett arbete som polisen i Västra Götaland har delat ut. Polisen har tagit fram ett informationsmaterial ”Föräldraskolan” gällande droger som är speciellt riktat till vårdnadshavare. Se bifogad länk.

Föräldraskolan
Information till vårdnadshavare om droger (pdf)

Det var allt för denna gång.

Vi på Rådaskolan genom
Robert Olsson Rektor

Information till vårdnadshavare om Covid-19

Skolan hanterar uppkommen situation utifrån direktiv från folkhälsomyndighetens och kommunens beslut. Just nu gäller nedanstående hämtat från folkhälsomyndigheten. Nya beslut om skolan kan komma snabbt. Håll er uppdaterad via skolans och kommunens hemsida.
För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever vara uppmärksamma på symtom som snuva, hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Uppvisar eleven symtom i skolan skickas man hem. Glöm inte att anmäla sjukfrånvaron till respektive skola.

Information om förskola, grundskola och gymnasier angående Covid-19 hittar du här.

Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för snabbare återgång till skolan

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/barn-och-unga-med-symtom-pa-covid-19-rekommenderas-pcr-testning-for-snabbare-atergang-till-skolan/

Mer utförlig information se bifogade dokument.

Information till skola och förskola om covid-19 (Uppdaterad 20201202) (pdf)
Information om Coronavirus arabiska (pdf)
Information om Coronavirus Dari (pdf)

Följ också:
Melleruds kommuns hemsida: https://www.mellerud.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se samt https://www.krisinformation.se/ (MSB hemsida)

Vid frågor kontakta Robert Olsson, Rektor Rådaskolan

Övrig information

När man är hemma på grund av sjukdom/symtom, finns möjligheten med arbetsuppgifter på skolans Teams.

Gymnasieinformation kommer att finnas tillgängligt för vårdnadshavare på skolans hemsida.

Nu finns möjligheten att sjukanmäla sitt barn via mobilen. Se instruktioner på Rådaskolans hemsida.

Vid frågor och funderingar om specialkost är ni välkomna att kontakta kostchef Martin Zetterström
(martin.zetterström@mellerud.se)

    Nyhet!
e-tjänst Skola24

Nu kan du som vårdnadshavare och som har barn på Rådaskolan i årskurs 7 - 9 ansöka om konto till Skola24 via e-legitimation.

Ansök via länken: Skola24

Manual Skola24 MobilApp för vårdnadshavare  (pdf)

Information om Skola24 för vårdnadshavare  (pdf)

Robert Olsson Rektor


Kontaktlärare

7A Päivi Turtinen Karlsson, Anas Kattan, Marie Håkansson,
7B Susanne Schubert Lindström, Lars Lindström
7C Inga Andersson, Per Blomberg, Rabba Eid
7D Ute Faust Thomas, Calle Andersson
8A Mats Björklund, Angel Porres Garcia Cardoso, Susanna Skoglund
8B Susanne Törnros Rodén, Jon Danielsson
8C Peter Eriksson, Simon Nilsson
8D Glenn Öder, Jenny Ferlin
9A Ulrika Söderlund, Emma Moberg
9B Rosita Olsson, Rozita Tagiyar
9C Helena Mjörnestål, Angela Sandberg
9D Hans Hjort, Wasim Atta


Sidan uppdaterades 22 januari 2021