Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rada -Entresmal

Rådaskolan

En grundskola med årskurs 7, 8 och 9 - cirka 275 elever
Mellerud
2021-04-22

Robert skriver:

Beslut angående undervisning på Rådaskolan

Tyvärr är det fortfarande hög smittspridning i Mellerud. För att hjälpa till att minska smittspridningen, har man förlängt beslutet att vi på Rådaskolan fortsätter med fjärr- och digital undervisning för ALLA elever i årskurs sju till nio under vecka 17, 26 - 30 april.
Några få undantag för enskilda elever kan förekomma i samråd med kontaktlärare och rektor.
Nytt beslut kommer att tas av vår huvudman på torsdag den 29 april.

Beslutet kan ändras vid rekommendationer eller att Covid-19 läget förändras. Följ Rådaskolans hemsida där alla uppdateringar sker.

Ett ljus i mörkret är enligt smittskyddet att man ser en minskning av antalet smittade i skolans verksamhet.
Extra viktigt är att man håller avstånd, håller i och håller ut!

Med vänlig hälsning
Robert Olsson

Engelsk gul skolbuss och en skylt med buss stop påOBS! 

Från och med 27 april kan det eventuellt bli förseningar i skolskjutsen. Eleven ska vara på plats vid sin ordinarie hållplats på ordinarie utsatt tid och vänta till dess bussen kommer. För mer information läs: Arbete på väg 2149 Mellerud - Grinstad och väg 2177 Mellerud - Holms Kyrka

Läs mer om Covid-19:Temporära åtgärder med anledning av regionala rekommendationer i Västra Götaland

Information till vårdnadshavare om Covid-19

Skolan hanterar uppkommen situation utifrån direktiv från folkhälsomyndighetens och kommunens beslut. Just nu gäller nedanstående hämtat från folkhälsomyndigheten. Nya beslut om skolan kan komma snabbt. Håll er uppdaterad via skolans och kommunens hemsida.
För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever vara uppmärksamma på symtom som snuva, hosta, huvudvärk, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Uppvisar eleven symtom i skolan skickas man hem. Glöm inte att anmäla sjukfrånvaron till respektive skola.

Klicka här för information om Covid-19 gällande Rådaskolan 2021-04-16

Information om förskola, grundskola och gymnasier angående Covid-19 hittar du här.

Västra Götalands rekommendationer gällande skolor till och med 2 maj hittar du här.

Information om Coronavirus arabiska (pdf)
Information om Coronavirus Dari (pdf)

Följ också:
Melleruds kommuns hemsida: https://www.mellerud.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se
https://www.krisinformation.se/ (MSB hemsida)

Vid frågor kontakta Robert Olsson, Rektor Rådaskolan

Smileys som visar att man ska hålla avstånd

Viktigt att vara vaksam  

En uppmaning till våra elever är att vara extra försiktiga under rådande omständigheter och inte delta i större sammankomster och undvika att träffas i många olika grupperingar och tänk på att hålla avstånd.
Det är kul att hänga med kompisar
..... men allt är inte som vanligt
Håll avstånd!

Det är också viktigt att vara vaksam om man får minsta symtom

Vi hjälps alla åt för att få detta att fungera på bästa sätt.

Griffeltavla, äpple och lunchlåda

OBS!
Elever som har fjärr- eller distansundervisning och önskar lunch MÅSTE boka den via mail till Anna Harling dagen innan. Lunchen hämtas på Rådaskolan eller närmaste skola.

Att tänka på:

Skolan är öppen för möjlighet att hämta skolmaterial.

Annika Qvist nås på mobil 070-836 28 14 om det finns frågor och funderingar med inloggning.

iPad måste vara laddad och hemma vid distans och fjärrundervisning.

För lunch maila köket anna.harling@mellerud.se dagen innan man önskar lunch.

Övrig information

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

När man är hemma på grund av sjukdom/symtom, finns möjligheten med arbetsuppgifter på skolans Teams.

Nu finns möjligheten att sjukanmäla sitt barn via mobilen. Se instruktioner på Rådaskolans hemsida.

Vid frågor och funderingar om specialkost är ni välkomna att kontakta kostchef Martin Zetterström
martin.zetterstrom@mellerud.se 

Jag vill dela med mig av ett arbete som polisen i Västra Götaland har delat ut. Polisen har tagit fram ett informationsmaterial ”Föräldraskolan” gällande droger som är speciellt riktat till vårdnadshavare. Se bifogad länk.

Föräldraskolan: Information till vårdnadshavare om droger (pdf)

Robert Olsson Rektor

e-tjänst Skola24

Nu kan du som vårdnadshavare och som har barn på Rådaskolan i årskurs 7 - 9 ansöka om konto till Skola24 via e-legitimation.

Ansök via länken: Skola24

Manual Skola24 MobilApp för vårdnadshavare  (pdf)

Information om Skola24 för vårdnadshavare  (pdf)

Robert Olsson Rektor


Kontaktlärare

7A Päivi Turtinen Karlsson, Anas Kattan, Marie Håkansson,
7B Susanne Schubert Lindström, Lars Lindström
7C Inga Andersson, Per Blomberg, Rabba Eid
7D Ute Faust Thomas, Calle Andersson
8A Mats Björklund, Angel Porres Garcia Cardoso
8B Susanne Törnros Rodén, Jon Danielsson, Susanna Skoglund
8C Peter Eriksson, Simon Nilsson
8D Glenn Öder, Jenny Ferlin
9A Ulrika Söderlund, Emma Moberg, Anders Björklund
9B Rosita Olsson, Rozita Tagiyar
9C Helena Mjörnestål, Angela Sandberg
9D Hans Hjort, Wasim Atta


Sidan uppdaterades 23 april 2021