Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rada -Entresmal

Rådaskolan

En grundskola med årskurs 7, 8 och 9 - cirka 275 elever

Snögubbe Snö Vinter

Mellerud 2020-01-14
Robert skriver:

RÅDABLADET
December 2019
 

Vi har upplevat många härliga stunder tillsammans med eleverna under hösterminen, men vi har också fått arbeta en hel del med vår värdegrund.
Det är mer koncentration och arbetsro på lektionerna och trivsammare raster. Mobilfritt på lektionerna fungerar bra och när enstaka har svårt med detta träder vår konsekvenstrappa in. Ett rastrum har öppnats upp, där vi har vuxna förebilder närvarande. Vi har inte nått ända fram kring vissa elevers språkbruk. Trygghetsteamet har etablerat sig bland eleverna och arbetar i olika sammanhang. Vi fortsätter kontinuerligt att hantera och samtala om hur man är mot varandra, vad man säger till varandra, är tydliga i våra gränssättningar, sociala mediers betydelse, arbetar med vår studiero och allas rättigheter - men också allas skyldigheter. Studiero och trygghet är viktigt och grunden för allt lärande. Vi har sett över våra trivselregler och tagit fram Rådaskolans konsekvenstrappa (se hemsidan under dokument), allt tillsammans med eleverna för att tydliggöra vad som förväntas och om eventuella konsekvenser. Allt bygger på skolans värdegrund, hur man är mot varandra med respekt för varandras olikheter och åsikter. Här behöver vi alla vuxna vara goda förebilder och dagligen föra samtal med våra unga kring språkbruk, uppförande samt vad och hur vi kommunicerar med andra.

Nu stundar gymnasievalet för våra elever i åk 9. Viktigt då att komma ihåg att den slutgiltiga antagningen till gymnasiet bygger på vårens slutbetyg.

Vill också påminna om att ni vårdnadshavare har tillgång till elevernas närvaro under dagen. Har ni inte tillgång till närvaron för er ungdom finns instruktioner på skolans hemsida.

Lärplattformen ”It´s Learning” rullar på. I plattformen kommunicerar lärare med elever och elever presenterar, skriver in uppgifter, hanterar läxor och ibland kanske även genomför ett test. Ni vårdnadshavare kan se detta via era ungdomars inloggning.

 

Gott Nytt År 2020

Lite hålltider:

Vårterminen:
Varm välkomna tillbaka till ny termin!
Fredag den 24 januari är det temadag om fördomar och förståelse för varandra.

Det var allt för denna gång
Robert Olsson Rektor

 

Här kommer information om Västerråda gångpassage.

Västerråda gångpassage (pdf)

Här kommer information angående gymnasievalet från föräldramötet.

Hjälp till gymnasievalen ht 2019 (pdf)

Övrig information 

Vi satsar vidare på att erbjuda extra studiestöd för eleverna.
Studiestödet kommer att ligga på onsdagar mellan 13:45–15:30.

 

Årskurs 9 Nationella Prov datum läsåret 2019 - 2020  (pdf)

 

    Nyhet!
e-tjänst Skola24

Nu kan du som vårdnadshavare och som har barn på Rådaskolan i årskurs 7 - 9 ansöka om konto till Skola24 via e-legitimation.

Ansök via länken: Skola24

Manual Skola24 MobilApp för vårdnadshavare  (pdf)

Information om Skola24 för vårdnadshavare  (pdf)

Robert Olsson Rektor


Kontaktlärare

7A Mats Björklund, Angel Porres Garcia Cardoso
7B Susanne Törnros Rodén, Jon Danielsson
7C Peter Eriksson, Simon Nilsson
7D Glenn Öder, Jenny Ferlin
8A Ulrika Söderlund, Emma Moberg
8B Rosita Olsson, Hussein Adam Osman
8C Helena Mjörnestål, Angela Sandberg
8D Hans Hjort, Marie Håkansson, Jennie Larsson
9A Inga Andersson, Per Blomberg, Rabba Eid
9B Marisol Perez Wallin, Päivi Turtinen Karlsson
9C Lars Lindström, Susanna Skoglund
9D Susanna Schubert Lindström, Calle Andersson


Sidan uppdaterades 14 januari 2020