Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Translate
X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rada -Entresmal

Rådaskolan

En grundskola med årskurs 7, 8 och 9 - cirka 350 elever

Hej!
Här kommer information till elever i årskurs nio och deras vårdnadshavare om vad som gäller med skoliPaden när man slutar nian. SENAST måndag den 3 juni 2019 SKALL iPaden, fodral och laddare lämnas in till Café Råda där man bedömer iPadens skick och prickar av att den blivit inlämnad. När iPaden lämnas in MÅSTE lösenkoden vara avstängd (Inställningar, Lösenkod, Stänga av lösenkod) och Hitta min iPad MÅSTE vara avstängd (Inställningar, iCloud, Hitta min iPad, Av) Man SKA ha loggat ut från iCloud (Inställningar, iCloud, Logga ut) även loggat ut från sitt Apple-ID (Inställningar, iTunes Store och App Store, Apple-ID, Logga ut)

Melleruds kommun samlar in alla iPad eftersom:
• Alla iPad är stöldmärkta och registrerade inom Melleruds kommun.
• Våra verksamheter kommer att återanvända de iPad som lämnas in.
Elev och vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldiga enligt det kontrakt som lämnats ut där det står:
Äganderätt
Melleruds kommun äger och lånar ut iPaden till eleven. Eleven/vårdnadshavaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över iPaden på sätt som kan äventyra avtalet. iPaden med fodral och laddare ska vid återlämnandet vara i samma skick som vid utlämnandet, bortsett från normal förslitning. Vid onormalt slitage är elev/vårdnadshavare ersättningsskyldig utifrån reglerna om garanti.
Garanti
Ny iPad omfattas av en ettårig produktgaranti. Melleruds kommun äger och ansvarar för iPaden om skadan eller förlusten inte har orsakats medvetet eller av oaktsamhet. Om eleven inte vidtagit de åtgärder som regleras i låneavtalet kan vårdnadshavare/elev bli skyldig att betala det fulla marknadspriset för iPaden. Vid förlust eller skada genom oaktsamhet kan eleven bli ersättningsskyldig gentemot Melleruds kommun med en kostnad upp till 1 500 kr. Om polisanmälan inte uppvisas efter förlust blir eleven ersättningsskyldig med iPadens/datorns fulla värde.
Skada på iPaden
Vid skada på iPaden ska en skadeanmälan lämnas in till elevens kontaktlärare.

Rektor kommer att kontakta vårdnadshavaren om Melleruds kommun kommer att begära in ersättning för iPad som har skador som inte beror på normal förslitning och det saknas en skadeanmälan/polisanmälan.

Robert Olsson, Rektor Rådaskolan

 

    Nyhet!
e-tjänst Skola24

Nu kan du som vårdnadshavare och som har barn på Rådaskolan i årskurs 7 - 9 ansöka om konto till Skola24 via e-legitimation.

Ansök via länken: Skola24

Information om Skola24 för vårdnadshavare  (pdf)

Robert Olsson Rektor


 

Kontaktlärare

7A Ulrika Larsson, Emma Moberg
7B Rosita Olsson, Hussein Khalaf
7C Lars Forslund, Helena Mjörnestål, Angela Sandberg
7D Theres Skoogh-Olsson, Hans Hjort
8A Taha Ryad, Inga Andersson 
8B Marisol Perez Wallin, Päivi Turtinen Karlsson 
8C Lars Lindström, Susanna Skoglund 
8D Susanne Schubert Lindström, Calle Andersson
9A Ute Faust Thomas, Angel Porres Garcia Cardoso
9B Peter Eriksson, Simon Nilsson
9C Jon Danielsson, Per Blomberg
9D Marielle Johansson, Glenn Öder
9E Mats Björklund, Susanne Törnros Rodén
7-9 Anette Pahlén Johansson, Angela Guemri


Sidan uppdaterades 7 maj 2019