Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Rada -Entresmal

Rådaskolan

En grundskola med årskurs 7, 8 och 9 - cirka 350 elever

INBJUDAN

Rådaskolan tillsammans med Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen bjuder in till en föreläsning kring droger. Tullverket kommer på besök. De kommer att berätta om användningen av olika droger och dess påverkan. Föreläsningen är riktat enbart till vuxna.

Denna dag slutar Rådaskolans elever redan 13:20 Bussarna går hem 13:30

Välkomna den 20 mars 2018
Klockan: 17:30 Plats: Kulturbruket
Fri entré

Gm Robert Olsson Rådaskolan

PRAO Årskurs 8

8A, 8B och 8C vecka 11 -12, 12 mars - 23 mars

8D och 8E vecka 15 -16, 9 april - 20 april

Nu är det dags att ordna en praoplats!

Prao står för PRaktisk ArbetslivsOrientering och ska ge eleven i grundskolan en inblick i hur arbetslivet fungerar praktiskt idag. För prao gäller följande:

HANDLEDARE: På varje arbetsplats ska det finnas en handledare som tar hand om eleven och ansvarar för att en allsidig inblick ges i verksamheten samt att eleven får pröva på lämpliga arbetsmoment.

ARBETARSKYDD: Du räknas som arbetstagare och får inte delta i så kallade farliga arbeten i arbetsskyddslagens mening. Tänk på att ha lämpliga kläder och skor.

FÖRSÄKRINGAR: Eleven är försäkrad enligt samma villkor som när eleven är i skolan. Försäkringen omfattar såväl personskada som egendomsskada där elev varit vållande. http://www.mellerud.se/skola-och-barnomsorg/forsakring/

ARBETSTIDER: Eleven ska så långt som möjligt följa sin handledares arbetstider.

Minst 30 timmar/vecka och max 40 timmar/vecka.

Frånvaro ska anmälas till både handledare och skolan av vårdnadshavare

LÖN, RESOR, LUNCH och KLÄDER: Eleverna får ingen lön under sin prao. Lunch medtages av eleven i de fall där de inte kan nyttja skolans lunch pga praktikplatsens arbetstider och/eller att praktiken är på annan ort. Kostnader, så som resa, boende och lunch i samband med praktikplats på annan ort ansvarar elev/målsman för. I de fall det krävs arbetskläder vid en arbetsplats och att det inte går att låna, får eleven själv ta med lämplig klädsel.

Till dig som är elev:

Inför prao:n ska du själv ordna din praktikplats. Kontakta den arbetsgivare du är intresserad av att göra din prao hos och ta reda på om de har möjlighet att ta emot dig. Fråga vem som kommer att bli din handledare och vilka arbetstider som gäller. Be även att arbetsplatsen fyller i den bifogade blanketten, vilka du sedan tar med tillbaka till skolan.

Undrar du, eller dina föräldrar, något eller om du vill ha hjälp med att hitta en praoplats, hör av dig till:

Börje Ekman, Studie- & yrkesvägledare Tel: 0530-182 60

Gm Robert Olsson Rådaskolan

Information Praoplats  (pdf)

Nationella prov 17-18 pdf (pdf)


Kontaktlärare

7A Christina Nilsson Teveborg, Inga Andersson
7B Marisol Perez Wallin, Päivi Turtinen Karlsson
7C Lars Lindström, Susanna Skoglund
7D Susanne Schubert Lindström, Calle Andersson
8A Ute Faust Thomas, Angel Porres Garcia Cardoso
8B Peter Eriksson, Simon Nilsson
8C Jon Danielsson, Per Blomberg
8D Jenny Dahlin, Glenn Öder
8E Mats Björklund, Susanne Törnros Rodén
9A Emma Moberg, Elias Wernheden
9B Rosita Olsson, Hussin Khalaf
9C Angela Sandberg, Tekla Perhans
9D Hans Hjort, Theres Skoogh-Olsson
7-9 Anette Pahlén Johansson, Suheila Nori JanoSidan uppdaterades 15 mars 2018
Siffra