Fixar-Malte

Fixar-Malte är ett stöd för dig som är över 70 år eller har funktionsnedsättning och behöver hjälp i hemmet med sådant som kan vara riskfyllt.

Uppdragen är som kan genomföras begränsade och av enklare karaktär. I samband med besök i hemmet ger även Fixar-Malte vid behov råd om fall- och brandsäkerhetsförbättringar till den enskilde.

Servicen begränsas huvudsakligen till uppgifter inomhus och uppdragen ska inte ta mer än 30 - 60 min.

Exempel på tänkbara uppgifter är:

  • Byte av glödlampor, proppar och batteri i brandvarnare
  • Hänga upp tavlor
  • Hämta eller sätta upp tillhörigheter på vind, källare eller skåp
  • Fästa sladdar och halksäkra mattor
  • Sätta upp gardiner
  • Brandsäkerhetsinformation

Du kan ringa och boka servicen via Medborgarkontoret telefon 0530 – 189 00 eller maila medborgarkontoret@mellerud.se.

Arbetet är kostnadsfritt men du får själv bekosta eventuellt material. 

Detta är inte myndighetsutövning och beslut om fixarservice går därför inte att överklaga.

Sidan uppdaterades 27 september 2023