Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala handikapprådet är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshinderföreningar, styrelse och nämnder i Melleruds kommun.

Syftet är

att rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller funktionshindrade

att rådet skall verka för att funktionshindrades frågor beaktas i nämndernas
verksamhetsplanering

att rådet inom sig utser ritningsgranskare vars uppgift skall vara att granska och framföra synpunkter som rör byggnation och övrig offentlig miljö inom kommungränsen

att rådet kan initiera nya funktionshinderfrågor i nämnder och förvaltningar

att rådet skall vara remissorgan i frågor som berör funktionshindrade

att rådet skall vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning


Sidan uppdaterades 1 april 2020