Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fonder

Melleruds kommun förvaltar ett antal kommunala fonder.

Kultur- och utbildningsnämndens fonder

Stiftelsen Johan Larssons donationsfond 2501

Ändamål som syftar till att främja folkupplysningen eller skolundervisningen i kommunen. Företräde ges till sökande som bor i Dalskogs församling.
Kontaktperson: Linda Eriksson, telefon 0530-181 17

Stiftelsen Johan Dahlborgs fond 2502

Skolledare och lärare avseende bidrag till studier, studieresor och vetenskapligt pedagogiskt författarskap eller för förvärv till lärarbibliotek, inköp av konstverk eller dylikt till lärarrum. Företräde till sökande som bor i Grinstad församling.
OBS! Ur denna fond kan du inte söka medel för aktiviteter som inbegriper elever.
Kontaktperson: Linda Eriksson, telefon 0530-181 17

Skolfonden 2503

En sammanslagning av 15 fonder. Kan användas till den obligatoriska skolan som bidrag till exkursioner, föreläsningar, lägerskolor, skolavslutningar, studieresor, teaterverksamhet, vänortsutbyte eller andra aktiviteter inom skolans ram vilka inte täcks av utdebiterade medel.
Kontaktperson: Linda Eriksson, telefon 0530-181 17

 

Socialnämndens fonder

Birger Alfredssons Minnesfond

Stiftelsens ändamål är att 85% av avkastningen, efter avdrag för eventuella förvaltningskostnader och skatt, årligen används i första hand för trivsel och uppmuntran för boende i servicehuset Karolinen och i andra hand (om verksamheten Karolinen upphör) till äldre boende i socialnämndens övriga särskilda boendeformer och/eller äldre som erhåller insatser av socialnämnden inom Melleruds kommun och då företrädesvis till personer med anknytning till Gunnarsnäs och angränsande församlingar.
Kontaktperson: Tanja Mattsson, telefon 0530-181 49


Sidan uppdaterades 5 januari 2021