Vatten och avlopp

I Melleruds kommun förekommer både kommunalt vatten och avlopp och hushåll med enskilt vatten och avlopp. Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna. Dalslands Miljö- och energiförbund hjälper fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp och ser till att att miljökraven på avloppsrening uppfylls.

Nyheter

Karta

Vattenledningen är nu lagad och vattnet är tillbaka hos berörda abonnenter. När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma i ledningarna p.g.a. turbulens. Låt då ert kallvatten spola tills det åter blir klart!

Publicerad 20 september 2023

Karta

Melleruds kommuns VA-enhet kommer att utföra omläggning av ledningar på Norra Kungsgatan och cirkusplatsen i Mellerud, arbetet startar vecka 34 och pågå i cirka 9 veckor.

Publicerad 18 augusti 2023

Publicerad 7 juni 2023

Allegatan

Melleruds kommuns VA-enhet kommer att utföra omläggning av vattenledningar på Allégatan i Mellerud, arbetet beräknas att starta 15 maj och pågå i cirka 4 veckor.

Publicerad 5 maj 2023
Sidan uppdaterades 12 september 2023