Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Vatten och avlopp

I Melleruds kommun förekommer både kommunalt vatten och avlopp och hushåll med enskilt vatten och avlopp. Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna. Dalslands Miljö- och energiförbund hjälper fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp och ser till att att miljökraven på avloppsrening uppfylls.

Grinstads vatten

Grinstads vatten är en förening som gemensamt äger ett vattenledningsnät där man bland levererar vatten till Grinstad, Åsebro och Erikstad. Vill du ha kontakt med Grinstads Vattenförening kan du ringa Sven-Ingvar Andersson 070 - 254 03 30.


 

Avlopp

Allmänna bestämmelser ABVA pdf (pdf)

Taxor för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsplan pdf (pdf)

Blanketter

Ägarbyte VA renhållningpdf (pdf)

Kontakt

Driftledare
Telefon: 070-636 04 52


Sidan uppdaterades 11 september 2018