Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Elevenkät

960 av Melleruds elever från årskurs 3 till och med gymnasiet har i en enkät tyckt till om sin skola. Det är tredje gången en kommungemensam elevenkät genomförts, tidigare enkäter under årens 2012 och 2014. Syftet med enkäten är att få ett konkret underlag om hur elever uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Elevernas medverkan och inflytande över hur vi utvecklar skolan i Mellerud är viktig och resultatet av undersökningen utgör en viktig del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Dokument

Elevenkät 2016pdf (pdf)Sidan uppdaterades 30 maj 2017
Siffra