Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ska stödja de ledningsprocesser i Melleruds kommun som ägs av kommunstyrelsen. Detta arbete ska syfta till att kommunstyrelsen ska få bra underlag för att kunna fatta beslut om rätt verksamhet, till rätt kvalitet, genom att fördela resurser utifrån mål, prioriteringar, uppdrag samt utvärdering av uppnådda resultat.

Kommunstyrelseförvaltningen ska för att kunna fullgöra sina uppgifter i första hand hantera analys och uppföljningsfrågor. Detta arbete ska syfta till att bereda ärenden så bra som möjligt. I detta arbete är ekonomiuppföljning centralt.

Vidare ska kommunstyrelseförvaltningen utföra tilläggsuppdrag som ges från kommunstyrelsen. Detta arbete syftar till att ge stöd till kommunstyrelsen under kortare eller längre perioder. Kommunstyrelseförvaltningen ska vidare vara ett stöd till förvaltnings/bolagsledningar. Det arbetet ska syfta till att hela kommunen ska följa de mål som kommunfullmäktige satt upp.

Kommunstyrelseförvaltningen ska vidare hantera samordnings- och omvärldsbevakningsfrågor för hela kommunen i syfte att i underlag till kommunfullmäktige stödja dess beslut.

Vidare ska kommunstyrelseförvaltningen i sin roll som arbetsgivarpart leda och samordna personalpolitiken för anställda i Melleruds kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen är organiserat i fem enheter. Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen. Mer information finns under respektive enhet.

Fotografi på en staty av en häst. Statyn står på Köpmantorget i Mellerud.


Kontakt

Kommunchef:

Karl-Olof Petersson

karl.olof.petersson@mellerud.se

 

Expedition:

Telefon: 0530-181 04

Informationsansvarig:

Telefon: 0530-181 31Sidan uppdaterades 24 augusti 2020