X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan

Detaljplaner

En detaljplan (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller idag som detaljplaner. Detaljplanen är juridiskt bindande vid prövning av bygglov.

På nedanstående länk finner du en webbkarta med Melleruds alla gällande detaljplaner samt planbeskrivningar.

Länk till webbkarta

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Sidan uppdaterades 18 oktober 2021