Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Budget

Budget 2022

God ekonomisk hushållning.

Kommunallagen anger att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten vilket innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Det innefattar också att varje generation ska bära sina kostnader för den service som konsumeras och inte belasta kommande generation med kostnader. För att konkretisera en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om finansiella mål och mål för verksamheten.

 

Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning:

 1. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.
 2. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 30 tkr/invånare. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt.
 3. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.

 

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:

Melleruds kommun

 • tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett social, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
 • är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en utvecklad samhällsservice och ökad attraktivitet
 • främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.

 

Resultat

Budgeten redovisar ett överskott på 17 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp till både balanskravet och de finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Mellerud.

Budgeten baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad, 22,60 kronor.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 99 mkr.

Större projekt:

 • Rådavallen friidrott- allvädersbanor 2 mkr
 • Bergs ombyggnad 2 mkr
 • Lilla Spåret Åsensbruk 2 mkr
 • Ombyggnad förrådet 2 mkr
 • Sanering ovidkommande vatten 15 mkr
 • Anpassning pannor nya krav (fjärrvärme) 15 mkr
 • Intagningsledning Vita Sannar 10 mkr
Sidan uppdaterades 12 april 2022