Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Kommunala grundskolor


Grundskolan i Mellerud består av förskoleklass och skolåren 1-9. Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år kan barnet börja i förskoleklass, som är frivillig.

I Melleruds kommun finns sex grundskolor geografiskt utspridda i kommunen.

  • I Melleruds tätort finns Fagerlidsskolan, Nordalsskolan och Rådaskolan.
  • I Dals Rostock finns Karolinerskolan.
  • I Åsebro finns Åsebro skola.
  • I Åsensbruk finns Åsens skola.

Särskolan finns integrerad på Nordalsskolan och Rådaskolan.

Läs mer om skolorna på deras egna hemsidor.

Friskolor

För närvarande finns det inga friskolor i Melleruds kommun.

Nationella prov vårterminen 2016

För information om nationella prov för årskurs 3, 6 och 9, se länk till Skolverket i högerspalten.

Kontakta oss

Förvaltningsadministratör:
Jessica Linder
Telefon: 0530-181 17
E-post: jessica.linder@mellerud.se

Dokument

Skolskjutsregler acrobat (pdf)


Sidan uppdaterades 30 maj 2017
Siffra