Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Adresser

Alla byggnader med bostad ska ha en unik adress. Det gäller både byggnad för fritidsboende och permanentboende. Adressen är kopplad till byggnadens läge.

Det är Plan- och byggenheten i Melleruds kommun som ajourhåller adressregistret, som sker direkt mot Lantmäteriet.

Om du har några frågor angående namnsättning på gator och adresser tveka inte att kontakta vår Kart/GIS-ingenjör, kontaktuppgifter finns till höger.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
Telefon: 0530-181 66
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se


Kart/GIS-ingenjör
Jonas Söderqvist
Telefon: 0530-181 68
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se


Sidan uppdaterades 20 januari 2017