Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enkäter förskola och fritidshem

Nu har 450 föräldrar tyckt till om förskolor och fritidshem i Melleruds kommun. Enkäterna har gjorts vartannat år sedan 2013 och är det viktigaste kvalitetsverktyget som visar vad våra verksamheter behöver utveckla och förbättra. Överlag är man mycket nöjd med personalen och ger höga betyg på de flesta frågorna. Exempel på vad både förskolorna och fritidshemmen behöver bli bättre på är att informera om vad man gör i verksamheten. En trolig förklaring är att föräldrarna haft begränsad tillgång till förskolornas lokaler på grund av pandemin, vilket i flera fall medfört en försämrad kontakt med föräldrarna. Resultatet i enkätsvaren spänner mellan 1-4 där 4 är mest nöjda föräldrar.

pdf Enkät fritidshem 2021

pdf Enkät förskolor 2021


Sidan uppdaterades 7 juni 2021