Mål

Målen för kommunens verksamhet är fastställda av kommunfullmäktige och anger att Melleruds kommun:
1. Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

2. Är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en utvecklad samhällsservice och ökad attraktivitet

3. Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.

Sidan uppdaterades 20 oktober 2021