Skolbarnomsorg

Skolbarnsomsorg kallas också fritids.
Det är för barn från 6 år till och med 12 år.
På fritids får barnen vara när föräldrarna arbetar eller studerar.
Barnen kan vara på fritids före skolan och efter skolan.
Fritids är också öppet när det är lov från skolan.

Fritids finns på alla skolor i kommunen.

Sidan uppdaterades 4 oktober 2022