Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är för dig som är över 20 år
eller har slutat gymnasieskolan.
Vuxenutbildning finns på Parkgatan 8 i Mellerud.

Det finns flera olika utbildningar, till exempel:
Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
Svenska för invandrare (SFI)
Kurser på grundläggande och gymnasial nivå
Yrkesutbildningar

Sidan uppdaterades 4 oktober 2022