Aktuella nyheter

Aktuella nyheter

Skolbuss nummer fyra på väg till Åsebro skola har blivit förhindrad av en timmerbil som lastar mellan Vita Sannar och Järns Kyrka. Detta kommer därför att medföra förseningar längs vägen till Åsebro.   

Publicerad 6 februari 2023

Vill din förening ordna en aktivitet för barn och unga på sportlovet under vecka 8? Senast den 13 februari kan alla föreningar anmäla sitt intresse för att ordna en aktivitet och komma med i det digitala sportlovsprogrammet. 

Publicerad 1 februari 2023

Det finns många goda exempel på hur kommuner och myndigheter arbetar med tillgänglighet på olika sätt för att öka delaktigheten i sina verksamheter. I januari 2023 publicerade Myndigheten för delaktighet ett exempel om Melleruds kommuns arbete med tillgänglighet.

Publicerad 1 februari 2023

Kommunfullmäktiges möte onsdag 25 januari kommer att sändas live med start kl. 18.00.

Länk till sändningen

Publicerad 25 januari 2023

Vinn en elmätare genom att svara på vad du tycker om din kommuns klimatarbete och vad som kan förbättras?

Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner håller på att ta fram en ny gemensam energi- och klimatstrategi och vi vill gärna ha dina åsikter.

Publicerad 23 januari 2023

Det ekonomiska läget är just nu väldigt ansträngt för både individer och företag. Orsaken är stigande räntor, inflation och höga elpriser. Därför gör Melleruds kommun det möjligt att skjuta upp betalningen av vissa fakturor från kommunen.

Publicerad 18 januari 2023

Familjerätten i Dalsland kommer från och med våren 2023 erbjuda barngruppen ”Hanna och Theo” som riktar sig till barn som lever med separerade föräldrar eller föräldrar i konflikt.

Publicerad 18 januari 2023

Efter ett beslut av regeringen, har alla elnätsföretag fått uppdraget att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya, smarta elmätare med flera nya funktioner. Vattenfall Eldistribution har under våren 2021 påbörjat installation av nya smarta elmätare hos deras drygt 900 000 elnätskunder. Enligt Vattenfall Eldistribution kommer elmätarbyten i Melleruds kommun att pågå under perioden 2023-02-22 - 2023-06-08.

Publicerad 13 januari 2023

Förra veckans väderlek förhindrade vår entreprenör Ragn-Sells från att tömma vissa sopkärl hos invånare i kommunen.

Berörda som haft sina kärl framme men ännu inte fått dem tömda uppmanas att låta kärlen stå framme, till dess att Ragn-Sells tömt dem.

För frågor, kontakta Renhållningsenheten via växeln på telefon 0530-180 00.

Publicerad 10 januari 2023

Från den 7 november 2022 kommer entreprenören GRIMSRUD på uppdrag av Melleruds kommun påbörja VA-arbete på del av Hällavägen i Dals Rostock. Med början i korsningen Hällavägen/Eriks väg går första etappen söderut genom grönområdet fram till och vidare längs Lövåsvägen med anslutande gator.

Från den 9 januari 2023 påbörjas andra etappen av ytterligare ett arbetslag på Hällavägen en bit öster om JOAB. Båda etapperna, förutom beläggningsarbeten, beräknas vara klara i slutet av april 2023. Informationsblad med kontaktuppgifter är utskickade av entreprenören.

För frågor kontakta VA-enheten Thomas Larsson 0530-183 95.

Publicerad 29 december 2022

Du som har barn född 2017 ska ansöka om förskoleklass. Du gör det via kommunens e-tjänst. Viktigt är att båda vårdnadshavarna signerar.
Ansök senast 22 januari 2023.

Publicerad 22 december 2022

Melleruds kommun och lokalpolisområde Östra Fyrbodal har skrivit på ett medborgarlöfte till invånarna i Mellerud. Under 2023 - 2024 lovar Polisen och kommunen att gemensamt rikta åtgärder mot brottsaktiva och vidta åtgärder som ökar trafiksäkerheten.

Publicerad 22 december 2022

Energisituationen i Europa och Sverige är ansträngd. Elpriserna är höga och det finns risk att det blir elbrist i vinter. Därför uppmanar nu Regeringen alla att se över sin hemberedskap för att vara förberedda inför ett eventuellt strömavbrott.

Publicerad 22 december 2022

Covid-19 är fortfarande en allvarlig sjukdom och nu ökar smittspridningen igen i Västra Götalands län. Efter nya regionala rekommendationer skärper vi våra rutiner vid besök på kommunens äldreboenden.

Publicerad 15 december 2022

Vill du boka plats på Torget för 2023? Det är "först till kvarn" som gäller.

Läs mer här om torghandel

Publicerad 13 december 2022

Energisituationen i Sverige är ansträngd. Priserna på el är just nu höga och de riskerar att stiga ännu mer. Samtidigt finns det risk att elen i Sverige inte räcker för vissa timmar i vinter. Genom att tillsammans minska vår elförbrukning bidrar vi alla till att lindra den ansträngda situationen.

Publicerad 7 december 2022

Den 1 december började socialförvaltningen i Melleruds kommun med utlämning av gratis halkskydd till alla som är 70 år eller äldre. Intresset för att ta del av erbjudandet har varit stort och det inköpta lagret minskar nu i snabb takt. Därför kommer vissa storlekar inom kort att ta slut.

Publicerad 5 december 2022

Hemtjänstindex 2022 jämför hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. I kartläggningen hamnar Melleruds kommun på fjärde plats av landets 290 kommuner. Det är Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna som står bakom undersökningen.

Publicerad 28 november 2022

Melleruds kommun har beslutat att dela ut broddar till alla kommuninvånare som är 70 år eller äldre. Erbjudandet är en del av kommunens förebyggande arbete för att minska fallolyckor.

Publicerad 17 november 2022

Älvan daglig verksamhet har nu bytt namn till Aspen. Detta firades med en namninvigning och festligheter tillsammans med deltagare från övrig daglig verksamhet. 

Publicerad 11 november 2022

Från den 11 december kan du ta ett sent kvällståg på fredagar och lördagar från Göteborg till Mellerud och Åmål.

Publicerad 21 oktober 2022

ABC är en kurs som vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år som vill utvecklas i sitt föräldraskap. ABC-träffarna består av 4 träffar där du får diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Det kostar inget att vara med.

Publicerad 17 oktober 2022

Nu kan företag, kommuner, organisationer, föreningar och samfälligheter söka bidrag från energifonden för åtgärder som minskar elanvändningen. Energifonden finansierar som regel 30 % av material- och installationskostnaden för godkända energieffektiviseringsåtgärder.

Publicerad 22 september 2022

Invasionen av Ukraina har påverkat många av oss känslomässigt. Här har vi samlat svar på några vanliga frågor.

Publicerad 9 augusti 2022

Öppna förskolan öppnar igen den 15 augusti efter ett sommaruppehåll. Hit är alla föräldrar, och andra vuxna, välkomna med barn från 0–6 år. Här får du som förälder möjlighet att träffa andra vuxna, samtidigt som ditt barn ges möjlighet till lek i en pedagogisk och stimulerande miljö. Du kan också delta i utbudet av aktiviteter och föräldrastödjande föreläsningar, helt kostnadsfritt.

Publicerad 8 augusti 2022

Plocka upp efter din hund och kasta påsen i närmaste hundlatrin. Eller ta med påsen hem och släng den som brännbart hushållsavfall i ditt vanliga sopkärl. Det ligger i allas gemensamma intresse att tänka på miljö och trivsel.

Publicerad 2 juni 2022

Det som händer i omvärlden just nu kan göra både barn och vuxna oroliga och rädda. Som vuxen kan det kanske vara svårt att veta hur man ska prata med barn om allt som sker.

Krisinformation.se har tillsammans med Försvarsmakten och BRIS satt ihop frågor och svar om vad som händer i Ukraina just nu, som är särskilt riktade till barn. En sida som du och ditt barn kan läsa igenom tillsammans.

Publicerad 1 mars 2022
Sidan uppdaterades 21 oktober 2021