Skola och barnomsorg

Skolklass

I Melleruds kommun vill vi ge barn och ungdomar de bästa förutsättningarna för att möta framtiden. En ambition är att ge alla barn och elever möjlighet att lära och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Vi arbetar intensivt med att utveckla de olika verksamheternas kvalitet och har en positiv utveckling med en ökad måluppfyllelse. 

Vill du läsa mer om våra olika verksamheter, klicka dig fram i menyn till vänster.

Förtydligande av kommunens regler för vistelsetider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-10-26 fattades beslut om förtydligande av kommunens regler för vistelsetider i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. För mer information, se kommunens regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritids under dokument i kolumnen till höger. De förtydliganden som gjorts är markerade med kursiv text.

Kontakta oss

Förvaltningschef:
Anders Pettersson
Telefon: 0530-181 16
E-post: anders.pettersson@mellerud.se 

Förvaltningsadministratör:
Jessica Linder
Telefon: 0530-181 17
E-post: jessica.linder@mellerud.se

Förvaltningsekonom:
Liselott Vislander
Telefon: 0530-181 34
E-post: liselott.vislander@mellerud.se

Skolskjutsansvarig:
Helen Henriksson
Telefon: 0530-182 57
E-post: helen.henriksson@mellerud.se

Systematiskt kvalitetsarbete

Se respektive verksamhet.Sidan uppdaterades 2016-11-18