Skola och barnomsorg

Skolklass

I Melleruds kommun vill vi ge barn och ungdomar de bästa förutsättningarna för att möta framtiden. En ambition är att ge alla barn och elever möjlighet att lära och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Vi arbetar intensivt med att utveckla de olika verksamheternas kvalitet och har en positiv utveckling med en ökad måluppfyllelse. 

Vill du läsa mer om våra olika verksamheter, klicka dig fram i menyn till vänster.

Lokal IT-strategi

Skolverket har bestämt sig för att upprätta en nationell IT-strategi och som en naturlig del i detta har vi i vår kommun tagit fram en lokal IT-strategi för förskola och skola. Syftet med en lokal IT-strategi är att utveckla och vägleda det pedagogiska arbetet med stöd av IT  i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Melleruds kommun. Den lokala IT strategin finns under rubriken dokument.

Kontakta oss

Förvaltningschef:
Anders Pettersson
Telefon: 0530-181 16
E-post: anders.pettersson@mellerud.se 

Förvaltningsadministratör:
Jessica Linder
Telefon: 0530-181 17
E-post: jessica.linder@mellerud.se

Förvaltningsekonom:
Liselott Vislander
Telefon: 0530-181 34
E-post: liselott.vislander@mellerud.se

Skolskjutsansvarig:
Helen Henriksson
Telefon: 0530-182 57
E-post: helen.henriksson@mellerud.se

Systematiskt kvalitetsarbete

Se respektive verksamhet.Sidan uppdaterades 2017-01-11