Nyheter

Publicerad 2014-09-30

Webbenkät inför Skolinspektionens tillsyn

Alla föräldrar till elever i årskurs 7 – 9 har möjlighet att genomföra enkäten. Sista svarsdag är fredagen 3 oktober. Alla föräldrar har fått hem brev med inloggningsuppgifter. Eleverna i årskurs 9 kommer under veckan få tillfälle att genomföra elevenkäten.

Publicerad 2014-09-16

Mellerudsmässa 2014

18-19 oktober är det åter dags för Mellerudsmässan. Mellerudsnavet arrangerar i samverkan med Melleruds kommun. Företag och föreningar är redan nu välkomna att anmäla sig. Mer information om priser och dylikt samt anmälningsblankett finns här. Obs! Alla anmälningar måste göras skriftligt.

Obs! A-hallen är fullbokad. Det finns ett fåtal platser kvar utomhus och i B-hallen.


Publicerad 2014-09-15

Så röstade Mellerudsborna

Här kan du se hur Mellerudsborna röstade i de tre valen.


Publicerad 2014-09-05

Fritidsladdning

Från och med 1 oktober 2014 ändrar kommunen reglerna för bidrag till fritidsladdning.
För att få ersättning får kvittot från Västtrafik inte vara äldre än en månad.

Läs mer om fritidsladdning


Publicerad 2014-09-01

Föreläsningar för anhörigstödjare

Melleruds kommun är i höst med och ordnar en serie föreläsningar för anhörigstödjare. Den första föreläsningen äger rum i Kulturbruket på Dal tisdag 16 september kl 18.00. De övriga två i Färgelanda och Åmål senare i höst. Hela programmet finns här.


Publicerad 2014-06-27

Soptömning

Nu kan du via hemsidan söka vilka veckor du har soptömning. Klicka här för att söka information om din soptömning.


Publicerad 2014-06-05

Bygglov

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Ta kontakt med plan- och byggenheten om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden. När lagen träder i kraft den 2 juli kommer mer information att finnas i broschyren "Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov".

Får jag bygga? PDF-dokument (pdf)


Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv Mellerud i pressen Mellerud i pressen

Medborgarkontoret

På Medborgarkontoret kan du få svar på det mesta.

Medborgarkontorets hemsida

Visste du att...

de äldsta delarna av Rådaskolan är från 1951. Den har sedan byggts till i flera omgånger, senast 2009 när skolan fick nya slöjd- och hemkunskapssalar.

Ung i Mellerud


För dig som är ung