Nyheter

Publicerad 2014-07-23

Eldningsförbud

På grund av det varma vädret och den torka som råder i området så råder det från och med onsdagen den 23 juli eldningsförbud i Mellerud, Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborgs kommuner.

- Grillning är tillåten i en för ändamålet framtagen grill eller vid särskilt iordningställda grillplatser (var noga med att släcka ordentligt!)
- Direktionen kan i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift

Eldningsförbudet gäller tills beslutet upphävs. För mer information, kontakta Medborgarkontoret på telefon 0530-189 00.


Publicerad 2014-07-08

Mentorer till volontärer

Melleruds kommun söker mentorer till tre volontärer som anländer till kommunen i september för att stanna i tolv månader. Mentorns uppdrag är att hjälpa volontären att finna sig till rätta i Mellerud och fungera som kontakt och stöd. Många av de som har varit mentorer tidigare har fortsatt att ha kontakt med volontärerna långt efter att uppdraget varit slutfört.
De tre vi söker mentorer till är Beatrize García och Zaray Val Aguilar, som båda kommer från Zaragoza i Spanien, samt Darko Bucan, kroatisk medborgare. Samtliga är i 25-årsåldern.
Är du intresserad av att vara mentor kontakta Mario Vasquez på kommunstyrelsekontoret, tel: 181 35.


Publicerad 2014-07-03

Valinformation

Söndag 14 september är det allmänna val i Sverige. Redan nu har lagt ut information om valen på kommunens hemsida. Du hittar informationen här.


Publicerad 2014-06-27

Soptömning

Nu kan du via hemsidan söka vilka veckor du har soptömning. Klicka här för att söka information om din soptömning.


Publicerad 2014-06-05

Bygglov

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Ta kontakt med plan- och byggenheten om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden. När lagen träder i kraft den 2 juli kommer mer information att finnas i broschyren "Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov".

Publicerad 2014-04-01

Mellerudsmässa 2014

18-19 oktober är det åter dags för Mellerudsmässan. Mellerudsnavet arrangerar i samverkan med Melleruds kommun. Företag och föreningar är redan nu välkomna att anmäla sig. Mer information om priser och dylikt samt anmälningsblankett finns här. Obs! Alla anmälningar måste göras skriftligt.


Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv Mellerud i pressen Mellerud i pressen

Visste du att...

kung Karl XI besökte Mellerud 31 juli 1691. Det var andra gången han besökte orten. Den första var 1680.

Ung i Mellerud


För dig som är ung