Nyheter

Publicerad 2014-11-26

Lokalt aktivitetsstöd

Melleruds Kommun antar från och med 2015 samma ansökningsdatum som Riksidrottförbundet angående LOK-stöd och dessa är 25 januari samt 25 augusti.

Nytt är även att vi höjer beloppet och erbjuder föreningarna 6 kr i stöd för åldrarna 7-20 år från och med 2015.

OBS: För ansökningar om LOK-stöd som avser verksamhet genomförd före den 1 januari 2015 ska av Melleruds kommun tidigare fastställda regler för statligt lokalt aktivitetsstöd tillämpas.


Publicerad 2014-11-24

Samspelsdag 5 december

På Samspelsdagen i Dals Långed fredag 5 december medverkar bland annat Melleruds arkitekt Gabriella Hemme. Dessutom presenteras Dalslandsstugan 2.0, en tävling om hållbar arkitektur i vattennära landskap.

Inbjudan till Samspelsdagen PDF-dokument
Affisch om tävlingen Dalslandsstugan PDF-dokument


Publicerad 2014-11-24

Julkalender på hemsidan

I år blir det en julkalender på Melleruds kommuns hemsida. Varje dag publicerar vi en ny bild med anknytning till Mellerud. Till varje bild hör en fråga och via frågorna får man fram en mening. Genom att skicka in den meningen till julkalender@mellerud.se är du med och tävlar om biljetter till Kulturbruket på Dal, Centrumsalongen, Håfreströms Bio och badet. Dessutom lottar vi ut några Mellerudfrisbees.

Redan nu kan du läsa med om julkalendern. Länk till sidan.


Publicerad 2014-11-21

Tyck till om kollektivtrafiken

Fram till årsskiftet genomför kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen en digital medborgardialog alla invånare i regionen är välkomna att delta. Resultat ska användas som underlag för uppdatering av regionens trafikförsörjningsprogram.
http://www.hurvillduhadet.nu kan man skicka in förslag, göra prioriteringar, vikta olika mål och chatta med kollektivtrafiknämndens politiker.

 


Publicerad 2014-11-13

Konstnärsträff

Konstnärer och konsthantverkare verksamma i Melleruds kommun inbjuds till konstnärsträff onsdag 3 december kvällstid. För mer information och inbjudan kontakta kultur- och fritidsutvecklare Lars Nilsson. Tel: 0530-181 31, e-post: lars.nilsson@mellerud.se


Publicerad 2014-11-06

Timvikarier till förskolan

Vi söker timvikarier till våra förskolor. Kontakta någon av våra förskolechefer om du är intresserad. Se kontaktuppgifter via denna länk: www.mellerud.se/skola-och-barnomsorg/forskoleverksamhet/ 


Publicerad 2014-11-03

Jourhem

Norra Dalslands Familjerätts- och familjehemsenhet ansvarar för att rekrytera, utreda och förmedla kontaktfamiljer, familjehem och jourhem till Dalslandskommunerna Åmål, Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed.
Enheten söker nu ett kontrakterat jourhem till barn och ungdomar. Läs mer i detta dokument PDF-dokument


Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv Mellerud i pressen Mellerud i pressen

Medborgarkontoret

På Medborgarkontoret kan du få svar på det mesta.

Medborgarkontorets hemsida

Visste du att...

DDVJ betyder Dal Västra Värmlands Järnväg. Den öppnades 1928. Den kallas också De Vackra Vyernas Järnväg.

Ung i Mellerud


För dig som är ung