Nyheter

Publicerad 2014-11-21

Tyck till om kollektivtrafiken

Fram till årsskiftet genomför kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen en digital medborgardialog alla invånare i regionen är välkomna att delta. Resultat ska användas som underlag för uppdatering av regionens trafikförsörjningsprogram.
http://www.hurvillduhadet.nu kan man skicka in förslag, göra prioriteringar, vikta olika mål och chatta med kollektivtrafiknämndens politiker.

 


Publicerad 2014-11-13

Konstnärsträff

Konstnärer och konsthantverkare verksamma i Melleruds kommun inbjuds till konstnärsträff onsdag 3 december kvällstid. För mer information och inbjudan kontakta kultur- och fritidsutvecklare Lars Nilsson. Tel: 0530-181 31, e-post: lars.nilsson@mellerud.se


Publicerad 2014-11-06

Timvikarier till förskolan

Vi söker timvikarier till våra förskolor. Kontakta någon av våra förskolechefer om du är intresserad. Se kontaktuppgifter via denna länk: www.mellerud.se/skola-och-barnomsorg/forskoleverksamhet/ 


Publicerad 2014-11-03

Jourhem

Norra Dalslands Familjerätts- och familjehemsenhet ansvarar för att rekrytera, utreda och förmedla kontaktfamiljer, familjehem och jourhem till Dalslandskommunerna Åmål, Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed.
Enheten söker nu ett kontrakterat jourhem till barn och ungdomar. Läs mer i detta dokument PDF-dokument.


Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv Mellerud i pressen Mellerud i pressen

Medborgarkontoret

På Medborgarkontoret kan du få svar på det mesta.

Medborgarkontorets hemsida

Visste du att...

Nordiska Tomtemuseet invigdes 22 november 2008. I lokalerna var det tidigare ett bryggeri som las ner på 1960-talet.

Ung i Mellerud


För dig som är ung