Nyheter

2015-01-28
Tyck till om torget

Tyck till om torget

Kommunen planerar att utveckla Melleruds centrum och vill lyssna på dina synpunkter. Vad tycker du om Köpmantorget?

Klicka här för att lämna dina synpunkter

2015-01-23
Barnomsorg på kvällstid

Barnomsorg på kvällstid

Från och med 2 februari 2015 kommer Melleruds kommun, under en försöksperiod på fem månader, att erbjuda kvällsomsorg för barn mellan 1-13 år. Öppettiderna för kvällsomsorgen kommer att vara vardagar mellan klockan 18.30 - 22.30 och verksamheten kommer att bedrivas på Lundens förskola.

Information PDF-dokument
Anmälan PDF-dokument

2015-01-19
Bidrag till kulturaktiviteter

Bidrag till kulturaktiviteter

Nu finns det en möjlighet till ett bidrag för kulturaktiviteter i Mellerud. Ambitionen med stödet är att stimulera kulturella yttringar som skapar ett mervärde för kommunens innevånare. Bidraget kan sökas av allt ifrån enskilda till grupper och föreningar. Det finns 10 000 kr att ansöka om i år.
Läs mer om bidrag till kulturaktiviteter
2015-01-08
Ung Kultur Möts

Ung Kultur Möts

Alla kommuninvånare i åldern 13-20 år som sysslar med kultur är välkomna att anmäla sig till årets Ung Kultur Möts i Mellerud. UKM äger rum söndag1 mars i Kulturbruket på Dal. Sista anmälningsdag är söndag 22 februari.
Information på hemsidan.
Anmälan
UKM Mellerud på Facebook
Publicerad 2014-11-26

Lokalt aktivitetsstöd

Melleruds Kommun antar från och med 2015 samma ansökningsdatum som Riksidrottförbundet angående LOK-stöd och dessa är 25 februari samt 25 augusti.

Nytt är även att vi höjer beloppet och erbjuder föreningarna 6 kr i stöd för åldrarna 7-20 år från och med 2015.

OBS: För ansökningar om LOK-stöd som avser verksamhet genomförd före den 1 januari 2015 ska av Melleruds kommun tidigare fastställda regler för statligt lokalt aktivitetsstöd tillämpas.


Publicerad 2014-11-06

Timvikarier till förskolan

Vi söker timvikarier till våra förskolor. Kontakta någon av våra förskolechefer om du är intresserad. Se kontaktuppgifter via denna länk: www.mellerud.se/skola-och-barnomsorg/forskoleverksamhet/ 


Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv Mellerud i pressen Mellerud i pressen

Medborgarkontoret

På Medborgarkontoret kan du få svar på det mesta.

Medborgarkontorets hemsida

Visste du att...

elljusspåret i Åsensbruk invigdes den 31 januari 1969.

Ung i Mellerud


För dig som är ung