Nyheter

Publicerad 2014-07-03

Valinformation

Söndag 14 september är det allmänna val i Sverige. Redan nu har lagt ut information om valen på kommunens hemsida. Du hittar informationen här.


Publicerad 2014-09-01

Föreläsningar för anhörigstödjare

Melleruds kommun är i höst med och ordnar en serie föreläsningar för anhörigstödjare. Den första föreläsningen äger rum i Kulturbruket på Dal tisdag 16 september kl 18.00. De övriga två i Färgelanda och Åmål senare i höst. Hela programmet finns här.


Publicerad 2014-06-27

Soptömning

Nu kan du via hemsidan söka vilka veckor du har soptömning. Klicka här för att söka information om din soptömning.


Publicerad 2014-06-05

Bygglov

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Ta kontakt med plan- och byggenheten om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden. När lagen träder i kraft den 2 juli kommer mer information att finnas i broschyren "Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov".

Publicerad 2014-04-01

Mellerudsmässa 2014

18-19 oktober är det åter dags för Mellerudsmässan. Mellerudsnavet arrangerar i samverkan med Melleruds kommun. Företag och föreningar är redan nu välkomna att anmäla sig. Mer information om priser och dylikt samt anmälningsblankett finns här. Obs! Alla anmälningar måste göras skriftligt.


Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv Mellerud i pressen Mellerud i pressen

Medborgarkontoret

På Medborgarkontoret kan du få svar på det mesta.

Medborgarkontorets hemsida

Visste du att...

den 1 september 1968 invigdes Fagerlidshemmet i Mellerud.

Ung i Mellerud


För dig som är ung