X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialtjänstens föreningsbidrag

Socialnämnden kan bevilja föreningar, organisationer och sammanslutningar bidrag för deras verksamheter. Bidrag beviljas i första hand de, vars engagemang innehåller stöd- och hjälpinsatser gränsande till socialtjänstens verksamhet. Särskilt beaktas stöd- och förebyggande insatser för barn och ungdom såväl lokalt som riksorganisationer.

Till ansökan med preciserat belopp ska bifogas stadgar för föreningen med uppgift om eventuell riksorganisation, verksamhetsinriktning – verksamhetsberättelse, uppgift om lokal verksamhet – omfattning och medlemstal, budget – ekonomisk ställning samt uppgift om bidrag som erhållits från andra.
För utbetalning av eventuellt bidrag, glöm inte att skriva in organisationsnummer och bankgiro.

Bidragen beviljas en gång per år.

Ansökan ska vara inkommen senast 31 mars till Socialnämnden, 464 80 Mellerud.

Ansök gärna via e-post socialnamnd@mellerud.se

Sidan uppdaterades 28 oktober 2021