Kvalitetsredovisning

Verksamhetsbeskrivning
Melleruds särskola för grundsärskoleelever ligger i samma huskropp som Rådaskolan. Särskolan har normalt elever från år fyra till tio. Yngre elever är oftast individintegrerade i sin grundskoleklass. Särskolan har flera elever från andra kommuner i Dalsland.

Verksamhetens mål är att möta och utveckla eleverna utifrån sina egna förutsättningar. Vi följer upp eleverna under gymnasietiden fram till steget ut i vuxenvärlden, med eget boende och arbete. För de äldre eleverna arbetar vi mycket med datorstöd. För de yngre eleverna arbetar vi med läsinlärning och praktiskt grundläggande matematik. Vi använder iPads och datorer i undervisningen. Som komplement hanterar vi ett antal appar kopplat till det pedagogiska arbetet.

Förlängd skolbarnsomsorg (FSO) ryms inom verksamheten. Det är en fritidsverksamhet som riktar sig till alla elever inskrivna i särskolan i åldern 13 år och uppåt. I verksamheten har vi också tagit emot yngre elever från 10 år. FSO är öppet även på loven och större delen av sommaren.

PDF-dokument Systematiskt kvalitetsarbete Särskolan i Mellerud 2021-2022

Sidan uppdaterades 30 maj 2022