Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

FSO - förlängd skolbarnomsorg

FSO är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/LSS (Lagen om Stöd och Service)

FSO är en förkortning för Förlängd SkolbarnOmsorg och är en fritidsverksamhet för elever över 12 år och berättigade till stöd enligt LSS. FSO kostar 150 kr/månad. Verksamheten följer samma läroplan som fritidshem och förskola.

Under terminerna är den mesta av verksamheten förlagd till, eller i anslutning till särskolans lokaler på Rådaskolan, med små utstickare och utflykter i samhället.

FSO är öppet i största möjliga mån efter föräldrars behov, för tillfället mellan kl. 7.30 och 18.00. Under loven vid påsk-, sport-, höst-, jul- och sommarlov ges andra möjligheter till fritidsaktiviteter.

Elever som har rätt till insatser enligt LSS och har behov av förlängdskolbarnsomsorg ansöker om FSO hos Melleruds kommuns LSS-handläggare. 

Kontakta oss

Rektor grundsärskola: 
Clas-Göran Janson
Telefon: 0530–182 61
E-post: clas-goran.janson@mellerud.se

Personal FSO:
Marina Wallentin Andersson, Joakim Pettersson

Telefon FSO:
0530-182 52 mobil 070-836 26 77

LSS-handläggare
Johanna Bergman
Telefon: 0532-173 16
E-post: johanna.bergman@amal.se

Blanketter

Sidan uppdaterades 18 januari 2021