Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Melleruds särskola

Obligatorisk särskola anordnas för elever som på grund av utvecklingsstörning ska följa särskolans läroplaner. I särskolan tas även elever med betydande och bestående hjärnskador emot. Den obligatoriska särskolan omfattar två parallella former, grundsärskolan och träningsskolan.
I Mellerud Särskola deltar elever från bägge skolformerna.

Elever som behöver träningsskola erbjuds också genom Melleruds kommuns försorg plats i Vänersborg eller Åmål. Inom gymnasiesärskolan anordnas utbildning på nationella och individuella program. De individuella programmen består av yrkesträning och verksamhetsträning. Det finns ingen gymnasiesärskola i Melleruds kommun. Genom kommunens försorg erbjuds eleverna utbildning i närliggande kommuner eller på Nuntorps naturbruksgymnasium. Placeringen styrs av vilket gymnasieprogram eleven önskar gå.

Särvux är en frivillig vuxenutbildning för personer över 20 år med en utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen är kostnadsfri.
I Mellerud ansvarar Vuxenutbildningen på Lär- och utvecklingscentrum för särvux.

Kontakta oss

Rektor grundsärskola: 
Clas-Göran Janson
Telefon: 0530–182 61
E-post: clas-goran.janson@mellerud.se

Samordnare särskolefrågor:
Anna Fredriksson 0530-182 52

Personalens arbetsrum:
0530-182 52

Länkar

Skolverkets information om särskolan:
Svenska
Engelska
Arabiska


Sidan uppdaterades 19 november 2018