Covid-19 gällande Rådaskolan

Rådaskolan 2023-01-11

Robert skriver:

Om Covid-19 läget förändras kan nya rekommendationer och beslut tas gällande undervisningen.
Följ Rådaskolans hemsida där alla uppdateringar sker.

Hej! 

Västra Götalandsregionen är i regionalt förstärkningsläge för att hantera den mycket höga belastningen på vården med anledning av RS-virus, influensa och covid-19.
För mer information klicka på länken nedan.

Nyhetsbrev från Västra Götalandsregionen (vgrnyhetsbrev.se)

Stanna hemma om du är sjuk 

Just nu är det extra viktigt att vara vaksam på symtom på luftvägsinfektioner. Den som är sjuk bör stanna hemma för att undvika att sprida smitta till andra. 

Om covid-19 och vaccination i Västra Götaland, 1177.se 

Information till vårdnadshavare om Covid-19

Skolan hanterar uppkommen situation utifrån direktiv från folkhälsomyndighetens och kommunens beslut. Just nu gäller nedanstående hämtat från folkhälsomyndigheten. Nya beslut om skolan kan komma snabbt. Håll er uppdaterad via skolans och kommunens hemsida.
Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion.

Läs mer här: Information till förskola, grundskola och gymnasieskola

Friska barn ska vara i skolan – sjuka barn ska vara hemma

* Friska elever kan vara i skolan, även om det finns personer med bekräftad eller misstänkt covid-19 i hushållet.

* Elever med symtom som kan vara covid-19 ska vara hemma, oavsett eventuella provsvar.

Stanna hemma för att inte smitta andra

Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk och har symtom som kan vara tecken på covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19. Särskilda rekommendationer finns för personal inom vård och äldreomsorg.

Förskolebarn kan, precis som äldre barn och vuxna, gå tillbaka till förskolan när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Syftet med att stanna hemma när du är känner dig sjuk med symtom på covid-19 är att inte smitta andra.

Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk. Men var uppmärksam på om du blir sjuk och har symtom på covid-19 och stanna i så fall hemma.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller få råd om var du kan söka vård. Du kan också besöka webbplatsen 1177.se.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Källa: Folkhälsomyndigheten

En dubbel pil som visar hålla avstånd, ett hus som visar att man ska stanna hemma, ett par händer som visar att man ska tvätta dem.

Läs mer här: 

Västra Götalandsregionen - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Grundregeln är att barn och vuxna med symtom ska stanna hemma så länge de är sjuka och gå tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de är friska.

För att bidra till att minska risken för smittspridning är det viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom. De som får symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma.
Folkhälsomyndigheten: Testning och smittspårning

Uppvisar eleven symtom i skolan skickas man hem. Glöm inte att anmäla sjukfrånvaron till respektive skola.

Läs mer om att stanna hemma vid symtom

Vaccination av barn och unga

Alla över 12 år rekommenderas vaccination mot covid-19.

Covid vaccination 12 - 15 år

Du som är 12–15 år kan vaccinera dig. Du kan få vaccinet från dagen du har fyllt 12 år. Vaccination är frivillig och kräver samtycke från samtliga vårdnadshavare. 

Se alla informationsblad nedan som bifogade filer.
Info till vårdnadshavare och barn (Folkhälsomyndigheten)
Samtycke till vaccination mot covid-19
Hälsodeklaration

Samtyckesblanketten för barn 12-15 år översatt till 8 olika språk

Arabiska: Samtycke till vaccination mot covid_AR (vgregion.se)
Bosniska, Kroatiska, Serbiska: Samtycke till vaccination mot covid_BKS (vgregion.se)
Dari: Samtycke till vaccination mot covid_DAR (vgregion.se
Engelska: Samtycke till vaccination mot covid_EN (vgregion.se)
Finska: Samtycke till vaccination mot covid_FI (vgregion.se)
Somaliska: Samtycke till vaccination mot covid_SOM (vgregion.se)
Tigrinja: Samtycke till vaccination mot covid_TIG (vgregion.se)
Turkiska: Samtycke till vaccination mot covid_TU (vgregion.se)

 

Två personer i ett hjärta som håller avstånd

PDF-dokument Information om coronavirus på arabiska

PDF-dokument Information om corona på dari

Följ också:
Melleruds kommuns hemsida: https://www.mellerud.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se
https://www.krisinformation.se/ (MSB hemsida)

Vid frågor kontakta Robert Olsson, Rektor Rådaskolan

Sidan uppdaterades 11 januari 2023