Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Covid-19 gällande Rådaskolan

Rådaskolan 2021-04-16
Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion.
Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan. Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad Covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. (från hemsidan smittskyddet Västra Götaland)

Vad innebär detta?
Om någon i familjen har fått konstaterad Covid-19 skall alla i familjen stanna hemma.
Provtagning bör ske och ni meddelar skolan. Vara hemma minst 7 dagar från att den smittade haft symtomdebut samt varit minst 48 timmar symtomfri. (Mer finns att läsa på hemsidan smittskyddet Västra Götaland)

Hur länge?
Om man har någon i familjen som har Covid-19 men man själv inte har några symtom?
Minst 7 dagar från att den smittade haft symtomdebut samt varit minst 48 timmar symtomfri.

Om man haft Covid-19.
Vad gäller om man själv har testats positivt för Covid-19?
Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta (så kallad skyddsplikt). Det betyder att den som är smittsam inte ska träffa andra människor än de som bor i samma hushåll och inte resa med allmänna kommunikationsmedel. De kan vistas utomhus så länge de håller avstånd till andra personer. På denna sida finns dessa förhållningsregler, vilka ges av behandlande läkare.  I förhållningsreglerna finns information om vad som menas med ”smittsam period”. (från hemsidan smittskyddet Västra Götaland)

Hur länge vid positivt provsvar?
Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården. Provtagning för att friskförklara någon är inte aktuellt. (från hemsidan smittskyddet Västra Götaland)

Det är extra viktigt just nu att man är observant på symtom och tar ansvar så att smittan inte förs vidare. Har man symtom skall man hålla sig hemma och träffa så få personer som möjligt. Vanliga symtom är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk.

Med vänliga hälsningar

Robert Olsson Rektor


Sidan uppdaterades 16 april 2021