Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Kvalitetsredovisning

Verksamhetsbeskrivning
Vi har under hösten haft mellan 155-165 elever. De största klasserna finns i de lägsta årskurserna flödet av elever har avtagit. Skillnaden nu är att eleverna som kommer har fått uppehållstillstånd och är etablerade på ett annat sätt. Eleverna kräver fortfarande mycket stödinsatser. Vi lägger ner mycket arbete på och kring integrationen. Vi har just nu behöriga lärare i alla ämnen utom slöjd och idrott. Mycket arbete har lagts ner på måluppfyllelsen i år sex, vi har satsat extra resurser på klassen. Elevhälsan arbetar mycket med social problematik.

Bemanning

Lärartjänster

Elevassistenter

Antal elever

Antal elever/lärare

Skola

13,2

2,0

159

12,1

Nyckeltal skola kommer från mätning 15/10 2017. I antal lärartjänster på Karolinerskolan ingår specialpedagogtjänst på 1,0. Det finns 1,3 tjänst språkassistent.

Analys verksamhet
Skolan arbetar med ett övergripande mål och det är ökad måluppfyllelse. Vi använder feedback till eleverna, analys av våra resultat samt hitta varierade lär stilar. Antalet nyanlända på skolan innebär mycket arbete kring organisation och integration. Klasserna förskoleklass till år 3 är stora klasser de börjar närma sig 30 elever. Verksamhetens fokus ligger i skolan på ökad måluppfyllelse i matematik samt att få en bra integration av elever i klasserna. Vår fortbildning vad gäller NPF blir ett bra komplement till vårt arbete med ökad måluppfyllelse.

Måluppfyllelse

Ämnesprov åk 3

Svenska

Matematik

Godkänt

90%

89%

Ämnesprovsresultat från nationella prov Vt. 17.

 

Resultat åk 6

Svenska

SvA

Matematik

Engelska

Meritpoäng

Ämnesprov

100%

 

85%

82%

 

Betyg

63%

17%

55%

68%

131

Ämnesprovsresultat från nationella prov Vt. 17. Betyg från Ht 17.

Analys måluppfyllelse
Vi är inte nöjda med vår måluppfyllelse förrän vi nått 100 % godkända elever. Vi analyserar kontinuerligt våra resultat. Vi har en pågående dialog med våra elever så de blir medvetna om vilka mål de ska uppnå för att bli godkända eller nå högre resultat. Måluppfyllelsen i framförallt matten i årskurs sex är låg. Vi har flera elever som ligger på gränsen att bli godkända. Vi ska under våren arbeta med de bitar de inte når. Fem av eleverna i årskurs sex är nyanlända som börjat under hösten, där är språket ett stort problem för måluppfyllelsen.

Framtid
Förändringar för Karolinerskolan kommande år vad gäller budget: Asylelever får PUT viket innebär att asylersättningen försvinner, behovet av stödinsatser för eleverna finns kvar. Anhöriginvandring ser vi som en utmaning eftersom eleverna har oftast ingen aktuell skolgång, men får uppehållstillstånd omedelbart. Dessa elever är i stort behov av stödinsatser. Jag ser en elevminskning som skett de senaste månaderna som främst berör nyanlända. Anställningar av språkstöd etc. som gjorts för elevantalet i höstas ligger kvar eftersom planeringen utifrån elevantalet är svårt, det varierar mycket.


Sidan uppdaterades 8 maj 2018