Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitetsredovisning

Verksamhetsbeskrivning
Vi har under läsåret haft cirka 160 elever. De största klasserna finns i de lägsta årskurserna flödet av elever har avtagit. Vi har fortfarande stort behov av stödinsatser. Vi har just nu behöriga lärare i alla ämnen utom slöjd. Mycket arbete har lagts ner på måluppfyllelsen i år sex, med extra resurser på klassen. Elevhälsan arbetar mycket med social problematik.

Bemanning

Lärartjänster

Elevassistenter

Antal elever

Antal elever/lärare

Skola

13,2

2,8

161

12,1

Nyckeltal skola kommer från mätning 15/10 2018. I antal lärartjänster på Karolinerskolan ingår specialpedagogtjänst på 1,0. Det finns 1,8 tjänst språkassistent.

Analys verksamhet
Skolan arbetar med ett övergripande mål och det är ökad måluppfyllelse. Vi använder feedback till eleverna, analys av våra resultat samt att hitta varierade lärstilar. Antalet nyanlända på skolan har minskat men behovet finns fortfarande kring extra stödinsatser. Klasserna förskoleklass till år 2 är stora klasser på runt 30 elever. Verksamhetens fokus ligger på ökad måluppfyllelse i matematik och svenska. Vår fortbildning vad gäller NPF blir ett bra komplement till vårt arbete med ökad måluppfyllelse. Vi har haft en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen under hösten som gav ett mycket gott betyg till vår skola.

Måluppfyllelse

Ämnesprov åk 3

Svenska

Matematik

Godkänt

79%

79%

Ämnesprovsresultat från nationella prov Vt. 18.

Resultat åk 6

Svenska

SvA

Matematik

Engelska

Meritpoäng

Ämnesprov

94%

 50%

94%

89%

 

Betyg

100%

0%

76%

76%

156

Ämnesprovsresultat från nationella prov Vt. 18. Betyg från Ht 18.

Analys måluppfyllelse
Vi är inte nöjda med vår måluppfyllelse förrän vi nått 100 % godkända elever. Vi analyserar kontinuerligt våra resultat. Vi har en pågående dialog med våra elever så de blir medvetna om vilka mål de ska uppnå för att bli godkända eller nå högre resultat. Måluppfyllelsen i framförallt matematik i årskurs 6 har förbättrats väsentligt, från 57-83%. Skillnaden mellan resultat i ämnesprov och betyg beror på att det är olika klasser.

Framtid
Förändringar för Karolinerskolan kommande år vad gäller budget: asylelever får PUT viket innebär att asylersättningen försvinner, behovet av stödinsatser för eleverna finns kvar. Anhöriginvandring ser vi som en utmaning eftersom eleverna har oftast ingen aktuell skolgång, men får uppehållstillstånd omedelbart. Dessa elever är i stort behov av stödinsatser. Inför ht-19 har jag behov av ytterligare leg lärare, då blir konsekvensen att se över all personalresurs. Behörigheten på lärarsidan har ökat betydligt viket är glädjande för skolans framtid.

Sidan uppdaterades 24 juni 2021