Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Välkommen till Åsebro fritids

Vi är en verksamhet som finns till för de barn som behöver barnomsorg före och efter skoltid. Åsebro har haft fritidsverksamhet sedan 1995. Barnen här är mellan 6-12 år uppdelade på två avdelningar, Korpen från förskoleklass till och med årskurs 1, och Ugglan årskurs 2 och uppåt. Vi erbjuder mycket fri lek, men även en del styrda aktiviteter. Att få vara delaktig och ha inflytande på fritids är ett av våra mål och det förverkligas via våra idélådor. Där kan barnen lämna förslag och idéer som påverkar deras vistelsetid på fritids.

Barnen på Åsebro fritids ges möjligheten att:

1. Välja fritt utifrån sina intressen

2. Utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet

3. Leka självständigt och tillsammans med andra

4. Uppleva olika uttrycksformer

5. Ta eget ansvar i leken

6. Utveckla egna idéer

7. Lära sig lösa problem

8. Utveckla självförtroende

9. Träna sin motorik

Kontakta oss

Fritids Ugglan
Telefon: 0530-180 50
Mobil: 0704-96 99 78

Fritids Korpen
Telefon: 0530-180 51
Mobil: 0733-05 75 49
E-post: asebro.fritids@mellerud.se

Synpunkter på verksamheten

Synpunkter på verksamheten


Sidan uppdaterades 21 augusti 2019