Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Förskoleklass

Förskoleklass är en ettårig verksamhet som börjar hösten det år barnet fyller sex år. Förskoleklassen är frivillig för barnen att delta i, men kommunen har skyldighet att erbjuda alla barn plats. Förskoleklassen är avgiftsfri och ska omfatta minst 525 timmar under läsåret eller cirka 3 timmar per dag.

Läroplanen för grundskolan, Lgr 11, gäller också för förskoleklassen.

I Mellerud är förskoleklassen integrerad med grundskolan. Det innebär att barnen har samma läsår och samma skoltider som grundskolebarnen och att de får skolmat. Barnen byter inte heller klasskamrater mellan förskoleklassen och grundskolestarten.

Melleruds kommun erbjuder förskoleklass på följande skolor:
Centrala Mellerud: Nordalsskolan och Fagerlidsskolan
Åsebro: Åsebro skola
Dals Rostock: Karolinerskolan
Åsensbruk: Åsens skola

Kommunen är inte skyldig att erbjuda skolskjuts till barn i förskoleklass, men i Melleruds kommun har förskoleklassbarn som har mer än 3 km till skolan rätt att ansöka om skolskjuts. För mer information kontakta kommunens skolskjutshandläggare.

Förskoleklassbarn som behöver tillsyn före och/eller efter skoldagen erbjuds i första hand fritidshem. Läs mer om detta under skolbarnsomsorg.

Kontakta oss

Administratör:
Linda Eriksson
Telefon: 0530-181 17
E-post: linda.eriksson@mellerud.se


Sidan uppdaterades 16 oktober 2018